Finland: Riksdagen förkastade medborgarinitiativet om att slopa konkurrensutsättningen av tjänster för personer med funktionsnedsättning

NordenBladet – ​Riksdagen har förkastat lagförslaget i medborgarinitiativet om att slopa konkurrensutsättningen för tjänster som omfattar nödvändig hjälp och nödvändigt stöd för personer med funktionsnedsättning. Beslutet fattades i enlighet med ekonomiutskottets betänkande.

Samtidigt godkände riksdagen tre uttalanden i enlighet med ekonomiutskottets betänkande:

1. Riksdagen förutsätter att statsrådet utnämner en expertgrupp med företrädare för initiativtagarna till medborgarinitiativet och funktionshindersorganisationerna med uppdraget att så snart som möjligt bedöma och bereda nödvändiga lagstiftningsändringar för att säkerställa delaktighet och rättsmedel för personer med funktionsnedsättning vid beslut som gäller dem själva. Dessutom ska expertgruppen utreda behoven att ändra social- och hälsovårdslagstiftningen och upphandlingslagstiftningen samt rådgivningen och anvisningarna om dem i syfte att förbättra upphandlingen av tjänster inom social- och hälsovården, inbegripet tjänster som Folkpensionsanstalten ska ordna. Nödvändiga lagstiftningsändringar ska lämnas till riksdagen så snart som möjligt.

2. Riksdagen förutsätter att delaktigheten och självbestämmanderätten för personer med funktionsnedsättning stärks när ny lagstiftning om klienters och patienters självbestämmanderätt bereds.

3. Riksdagen förutsätter att statsrådet utreder om och samtidigt säkerställer att lagstiftningen om förutsättningarna för att tillhandahålla service till personer med funktionsnedsättning, exempelvis kraven på verksamhetslokaler, är ändamålsenlig och att anknytande besluts- och tillsynspraxis är enhetlig för att alla tjänsteanvändare ska behandlas lika och tjänstetillhandahållarna ha likvärdiga konkurrensvillkor.

Ekonomiutskottets betänkande EkUB 35/2018

Källa: Eduskunta.fi


Tags assigned to this article:
FinlandRiksdagen

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory