Annons:

Resultat från polisens intensivövervakning: nästan 1 000 böter för förseelse angående säkerhetsbälte och nästan 900 böter för användning av mobil under körning

NordenBladet —

19.03.2020 kl 11.14Polisstyrelsen
Under polisens riksomfattande trafikövervakning förra veckan påträffades ett stort antal personer utan säkerhetsbälte både i fram- och baksätet samt förare som använde mobilen utan en hands free-anordning under körningen.
För försummelse av skyddsvägsregeln utfärdades sammanlagt 70 böter till förare av fordon.
13 av dessa passerade utan att stanna ett fordon som hade stannat framför en skyddsväg eller som skymde sikten, 37 gav inte fri passage för fotgängare som var på väg att stiga ut på skyddsvägen och 20 gav inte fri passage för fotgängare som redan befann sig på skyddsvägen.
Polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen betonar vikten av att använda säkerhetsbälte.
– Användning av säkerhetsbälte räddar liv vid en kollision, och ingen av oss kan vara säker på att vi inte hamnar i en sådan situation, antingen på grund av vår egen försummelse eller någon annans felbedömning.
Han påminner också om att det ofta medför fara och olägenhet för resten av trafiken när man använder mobiltelefonen i trafiken.
– Det är bara med en hands free-anordning som det är lagligt att använda mobilen, säger Kallio.
Antalet olyckor vid skyddsvägar har minskat, men är fortfarande för många
Polisens övervakning och minskningen av skyddsvägsolyckor under de senaste åren visar att respekten för skyddsvägar har ökat. Under de senaste tre åren har närmare 400 personer skadats, varav över hälften skedde på en skyddsväg.
– Varje olycka som inträffar vid en skyddsväg är fortfarande en för mycket, eftersom en skyddsväg ska göra skäl för sitt namn och vara en trygg plats att korsa vägen, säger Kallio.
Polisen använde 3 151 arbetstimmar på intensivövervakningen förra veckan.
926 personer färdades utan säkerhetsbälte i framsätet och 40 personer i baksätet, av det totala antalet försummelser av skyddsanordningar var antalet försummelser gällande barn 39.
Antalet förare som använde mobiltelefon utan en hands free-anordning uppgick till 879 vid övervakningen.
Under trafikövervakningsveckan kontrollerade polisen förutsättningarna att vistas i landet för 559 utlänningar. Övervakning av utlänningar är enligt utlänningslagen en uppgift som ålagts polisen. Polisens övervakningsåtgärder får aldrig utgå enbart ifrån konstaterat eller antaget etniskt ursprung, utan bakgrunden till åtgärden ska vara tips- eller analysuppgifter om olaglig vistelse i landet.
Polisen utför övervakning av utlänningar även som en del av andra övervakningsuppgifter, till exempel i samband med trafikövervakning, restaurangkontroller och arbetsplatskontroller.

Källa: Poliisi.fi


Tags assigned to this article:
FinlandPolisens Nyheter och händelser

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory