Finland: Remissdebatt om två vilande lagförslag om ändring av självstyrelselagen för Åland

NordenBladet —Riksdagen förde fredagen den 14 juni remissdebatt om det vilande förslaget till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 135/2018) och det vilande förslaget till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland (RP 320/2018)

Paragraf 30 i självstyrelselagen för Åland föreslås bli ändrad så att den beaktar den kommande överföringen av konsumentrådgivningsuppgifterna från magistraten till Konkurrens- och konsumentverket.

Det andra vilande förslaget gäller bestämmelserna om landskapet Ålands ekonomi. Det nuvarande systemet för skattegottgörelsen ersätts med ett system med skatteavräkning. Utgifterna för självstyrelsen finansieras i huvudsak genom det årliga avräkningsbeloppet som grundar sig på statsbokslutet samt på den föreslagna skatteavräkningen. Möjligheten till extra anslag enligt prövning och tillskott för exceptionella förhållanden bibehålls.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till grundlagsutskottet.

Beslut om ändring av självstyrelselagen för Åland ska i riksdagen fattas i den ordning som gäller vid ändring av grundlag. Det här betyder att ändringen först ska godkännas med enkel majoritet i den andra behandlingen. Därefter får lagförslaget vila till nästa valperiod. Den riksdag som sammanträder efter valet ska sedan godkänna förslaget med oförändrat innehåll och med kvalificerad majoritet, det vill säga med två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Vilande lagförslaget RP 135/2018
Vilande lagförslaget RP 320/2018

 

Källa: Eduskunta.fi


Tags assigned to this article:
ÅlandFinlandRiksdagen

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory