Finland: Remissdebatt om ändringen av lagen om fiske

NordenBladet — ​Riksdagen inledde det nya året med remissdebatt om ändringen av lagen om fiske tisdagen den 8 januari. Genom ändringen vill man utveckla ett system för sanktioner för olaglig fångst av hotade fiskarter och fiskarter på tillbakagång samt förbättra fiskemöjligheterna för invånarna i övre Lappland.

I systemet för sanktioner för brott mot lagen om fiske föreslås en sanktion som går ut på att i samband med olaglig fångst av hotade fiskarter och fiskarter på tillbakagång kan förutom själva fisken även dess riktgivande värde dömas förverkat till staten. Målet är att effektivisera skyddet av hotade fiskarter och fiskarter på tillbakagång samt deras återhämtning.

Ändringen av lagens 10 § som gäller övre Lappland ger invånarna i Enontekis, Enare och Utsjoki möjlighet att köpa ett säsongkort för att i den egna hemkommunen fiska på de statliga vatten som är vandringsfiskarnas uppstigningsområden. För personer under 18 år är detta fiske avgiftsfritt. Det är också i fortsättningen möjligt för personer som bor på andra orter att köpa dygnskort till samma vattendrag.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Regeringens proposition RP 309/2018

 

Källa: Eduskunta.fi


Tags assigned to this article:
FinlandRiksdagen

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory