Rattfylleristatistiken för 2022 ha publicerats – antalet narkotikafall minskar

NordenBladet — Centralkriminalpolisen har publicerat statistiken över antalet rattfylleriundersökningar år 2022. I statistiken ingår såväl de alkohol-, narkotika- och läkemedelsundersökningar som gjordes ur blodprov som skickades till Centralkriminalpolisens Kriminaltekniska laboratorium, som polisens mätningar med av alkoholhalten i utandningsluften som görs med precisionsalkometrar. Undersökningarna med precisionsalkometrar för att konstatera rattfylleri som orsakas av alkoholanvändning är lika tillförlitliga som de undersökningar som görs ur blodprov. Användningen av narkotika och läkemedel undersöks endast ur blodprov.Den publicerade statistiken över rattfylleriundersökningar år 2022 visar en minskning av antalet misstänkta rattfyllerier där föraren använt någon drog. År 2020 tog Kriminaltekniska laboratorier emot 12 032 framställningar om sådana rattfylleriundersökningen där det förelåg misstanke om att föraren hade använt narkotika. År 2021 var antalet framställningar 9 793 och i fjol 8 421.  Antalet framställningar om undersökning som har samband med narkotika och läkemedel har minskat sedan år 2020.År 2022 undersökte Kriminaltekniska laboratoriet sammanlagt 12 973 blodprov (2021: 14 322) där det förelåg misstanke om rattfylleri. I 85,3 procent av fallen överskred resultatet gränsen för straffbarhet dvs 0,5 promille (2021: 83,9 %). Beträffande narkotika- och läkemedelsundersökningarna konstaterades minst en drog eller ett läkemedel i 88,4 procent av proven (2021: 92,5 %).Om läkemedelsfallen finns det skäl att observera att alla de fall som konstaterats vara positiva inte är rattfyllerier, eftersom läkemedlet kan ha ordinerats av läkare och har använts enligt ordinationerna. Den publicerade statistiken omfattar undersökningar som har samband med misstänkta rattfyllerifall. I statistiken ingår inte de sållningsblåstest som görs vid trafikövervakningarna. Statistiken gällande precisionsalkometrar kommer från Polstat och statistiken gällande blodprov från Kriminaltekniska laboratoriet.Länk till årets statistik (PDF, på finska)Länk till fjolårets statistik (PDF, på finska)

Centralkriminalpolisen har publicerat statistiken över antalet rattfylleriundersökningar år 2022. I statistiken ingår såväl de alkohol-, narkotika- och läkemedelsundersökningar som gjordes ur blodprov som skickades till Centralkriminalpolisens Kriminaltekniska laboratorium, som polisens mätningar med av alkoholhalten i utandningsluften som görs med precisionsalkometrar. Undersökningarna med precisionsalkometrar för att konstatera rattfylleri som orsakas av alkoholanvändning är lika tillförlitliga som de undersökningar som görs ur blodprov. Användningen av narkotika och läkemedel undersöks endast ur blodprov.

Den publicerade statistiken över rattfylleriundersökningar år 2022 visar en minskning av antalet misstänkta rattfyllerier där föraren använt någon drog. År 2020 tog Kriminaltekniska laboratorier emot 12 032 framställningar om sådana rattfylleriundersökningen där det förelåg misstanke om att föraren hade använt narkotika. År 2021 var antalet framställningar 9 793 och i fjol 8 421. 

Antalet framställningar om undersökning som har samband med narkotika och läkemedel har minskat sedan år 2020.

År 2022 undersökte Kriminaltekniska laboratoriet sammanlagt 12 973 blodprov (2021: 14 322) där det förelåg misstanke om rattfylleri. I 85,3 procent av fallen överskred resultatet gränsen för straffbarhet dvs 0,5 promille (2021: 83,9 %). Beträffande narkotika- och läkemedelsundersökningarna konstaterades minst en drog eller ett läkemedel i 88,4 procent av proven (2021: 92,5 %).

Om läkemedelsfallen finns det skäl att observera att alla de fall som konstaterats vara positiva inte är rattfyllerier, eftersom läkemedlet kan ha ordinerats av läkare och har använts enligt ordinationerna. 

Den publicerade statistiken omfattar undersökningar som har samband med misstänkta rattfyllerifall. I statistiken ingår inte de sållningsblåstest som görs vid trafikövervakningarna. 

Statistiken gällande precisionsalkometrar kommer från Polstat och statistiken gällande blodprov från Kriminaltekniska laboratoriet.

Länk till årets statistik (PDF, på finska)

Länk till fjolårets statistik (PDF, på finska)

]]>

Källa: Poliisi.fi


Tags assigned to this article:
FinlandPolisens Nyheter och händelser

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory