Annons:

Polisens avgifter ändras 2020

NordenBladet — Inrikesministeriet har utfärdat förordningar om polisens och Migrationsverkets avgifter och om bidraget för frivillig återresa. Förordningarna träder i kraft den 1 januari 2020.
Priset på pass och identitetskort sjunker
Priset på pass och identitetskort sjunker vid ingången av nästa år. Orsakerna till detta är bland annat effektivare processer och ökad volym. Priset är lägst om man ansöker om pass eller identitetskort elektroniskt. Ett pass kostar 51 euro (tidigare 53 euro) om ansökan lämnas in traditionellt på en polisstation och 45 euro om ansökan lämnas in elektroniskt (tidigare 49 euro). Priset på identitetskort sjunker till 54 euro (tidigare 58 euro) när man ansöker om identitetskort genom ett besök på polisstationen. Om man ansöker om identitetskort elektroniskt, är priset 48 euro (tidigare 54 euro). Om man ansöker om identitetskort och pass samtidigt, är priset på identitetskortet 46 euro eller 40 euro (elektronisk ansökan).
Ändringar även i Skyddspolisens avgifter
Priset på en omfattande säkerhetsutredning som utförs av Skyddspolisen stiger till 600 euro från nuvarande 450 euro. Orsaken till höjningen är att det nuvarande priset inte täcker kostnaderna för att göra utredningen. När det gäller säkerhetsutredningar av företag som utförs av Skyddspolisen, övergår man den 1 januari 2020 från timbaserad fakturering till helhetsbaserad fakturering, som bättre motsvarar kostnaderna. Priserna på säkerhetsutredningar av företag är i fortsättningen 5 000 euro (begränsad säkerhetsutredning av företag) eller 10 000 euro (normal säkerhetsutredning av företag).
Justeringar av avgifterna för penninginsamlingar och tillsynsavgiften för säkerhetsbranschen
Den nya lagen om penninginsamlingar träder i kraft den 1 mars 2020. I och med reformen kan endast Polisstyrelsen bevilja tillstånd till penninginsamling. Innehavare av tillstånd till penninginsamling ska årligen till Polisstyrelsen göra en anmälan om anordnandet av penninginsamlingar, intäkterna av insamlingarna och användningen av intäkterna. Priset på årsanmälan är 100 euro fr.o.m. 1.3.2020. Från och med den 1 mars 2020 behandlar polisinrättningarna anmälningar om småskaliga insamlingar till ett pris av 55 euro.
Tillsynsavgiften för en näringsidkare inom säkerhetsbranschen ändras så att det fastställs endast en tillsynsavgift i euro som är lika stor för alla näringsidkare.
Behandlingsavgifterna för Migrationsverkets tillstånd ändras så att de närmar sig behandlingskostnaderna
Behandlingsavgifterna för ansökningar om uppehållstillstånd stiger något den 1 januari 2020. De största ändringarna gäller behandlingsavgifterna för ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare och företagare: år 2020 är behandlingsavgiften för ansökningar som görs i pappersform 640 euro (tidigare 600 euro) och behandlingsavgiften för ansökningar som lämnas in elektroniskt 490 euro (tidigare 400 euro). Migrationsverket kan noggrannare än förr specificera hur behandlingskostnaderna fördelar sig mellan e-tjänster och pappersansökningar. Detta syns i behandlingsavgiften.
Behandlingsavgifterna för ansökningar om finskt medborgarskap stiger med 40 euro. Behandlingen av en ansökan om medborgarskap i pappersform kostar i fortsättningen 520 euro; om man ansöker om medborgarskap elektroniskt, är priset 420 euro. Bestämmande av medborgarskapsstatus kostar i fortsättningen 100 euro (tidigare 50 euro).
Priserna höjs för att de bättre ska motsvara kostnaderna för behandlingen av ansökningarna. Behandlingsavgifterna bidrar till att Migrationsverkets resurser räcker till och att målen i fråga om behandlingstiderna uppnås. Behandlingsavgiften för ansökningarna om första uppehållstillstånd (med undantag av uppehållstillstånd för arbetstagare och företagare) samt för ansökningarna om tidsbegränsade uppehållstillstånd för studerande eller minderåriga är fortfarande förmånligare än kostnaderna. Ansökan om internationellt skydd är avgiftsfri.
För outnyttjad tidsbeställning debiteras i fortsättningen 50 euro, om klienten låter bli att komma till Migrationsverkets serviceställe och inte har avbokat den reserverade tiden. Vid utgången av augusti 2019 hade 3 142 kunder låtit bli att komma på bokad tid utan att ha gjort en avbokning.
Bidraget för frivillig återresa förblir oförändrat
Bidraget för frivillig återresa ändras inte jämfört med 2019. Den nya förordningen om bidraget för frivillig återresa gäller i två år till utgången av 2021.
Bidraget för frivillig återresa kan täcka kostnaderna för återresan och ett ekonomiskt stöd med hjälp av vilket återvändaren kan börja om i sitt hemland. Stödet kan vara pengar eller bidrag i form av förnödenheter. Med bidrag i form av förnödenheter avses olika förnödenheter eller tjänster för att t.ex. starta ett småföretag eller skaffa en utbildningsplats.
Det har skrivits in i regeringsprogrammet att systemet med frivillig återresa utvecklas som det primära alternativet för att se till att de som fått avslag på sin ansökan lämnar landet och återintegrerar sig. Hur systemet för frivillig återresa fungerar och utvecklas utreds separat, och vid behov kan förordningen om bidraget ändras innan den upphör att gälla.

Källa: Poliisi.fi


Tags assigned to this article:
Finlandnyheterpolisen

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory