Polisens ansvar uppstår i vardagliga situationer

NordenBladet — Polisen har publicerat sin första ansvarsrapport. Rapporten, som publicerats på polisens webbplats, är ett sammandrag av de ansvarsmål och åtgärder som sattes upp 2021. Vid polisen är ansvarstagande kopplat till all polisverksamhet.– Polisen vill trygga alla, vid alla tider, så ansvaret uppstår i vardagliga situationer. Ansvar är en fråga för alla som arbetar vid polisen, och utgångspunkterna för den dagliga verksamheten är öppenhet och transparens i verksamheten, genom vilka vi bygger upp det samhälleliga förtroendet, säger överinspektör Janne Liljavuori vid Polisstyrelsen.Hållbar utveckling i bakgrundenPolisen har förbundit sig att främja genomförandet av FN:s målprogram för hållbar utveckling (Agenda 2030). Polisen har valt ut sådana helheter av programmets mål som polisen bäst kan påverka genom sina egna praktiska åtgärder.  Ansvaret och utvecklandet av ansvaret omfattar såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt ansvarstagande inom polisen.– I planeringen och utvecklandet av ansvaret utnyttjar vi på ett heltäckande sätt inrikesministeriets, polisens och Polisyrkeshögskolans åtaganden för hållbar utveckling, färdplanen för minskning av polisens koldioxidavtryck samt den ansvarsrapport som nu publiceras för första gången, säger Liljavuori.Polisens ansvarsrapport 2021 har utarbetats i enlighet med Statskontorets anvisning Ansvarsrapportering i statsförvaltningen. Resultat av samarbeteRapporten har utarbetats i samarbete mellan Polisstyrelsen, Polisyrkeshögskolan och polisinrättningen i Tavastland. Alla polisenheter deltog i att ta fram bakgrundsuppgifterna till rapporten. Utöver polisens riksomfattande ansvarsrapport utarbetade polisinrättningen i Tavastland en egen ansvarsrapport. Polisens ansvarsrapport 2021 finns tillgänglig på finska, svenska och engelska.– I fortsättningen är ansvarsrapporten ett verktyg för att utveckla polisens verksamhet. Den hjälper oss att förädla målen, åtgärderna och mätarna för ansvaret, konstaterar Liljavuori.https://poliisi.fi/sv/hallbarhet-och-ansvarYtterligare information: överinspektör Janne Liljavuori, tfn 0295 481 505

Polisen har publicerat sin första ansvarsrapport. Rapporten, som publicerats på polisens webbplats, är ett sammandrag av de ansvarsmål och åtgärder som sattes upp 2021. Vid polisen är ansvarstagande kopplat till all polisverksamhet.

– Polisen vill trygga alla, vid alla tider, så ansvaret uppstår i vardagliga situationer. Ansvar är en fråga för alla som arbetar vid polisen, och utgångspunkterna för den dagliga verksamheten är öppenhet och transparens i verksamheten, genom vilka vi bygger upp det samhälleliga förtroendet, säger överinspektör Janne Liljavuori vid Polisstyrelsen.

Hållbar utveckling i bakgrunden

Polisen har förbundit sig att främja genomförandet av FN:s målprogram för hållbar utveckling (Agenda 2030). 

Polisen har valt ut sådana helheter av programmets mål som polisen bäst kan påverka genom sina egna praktiska åtgärder.  Ansvaret och utvecklandet av ansvaret omfattar såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt ansvarstagande inom polisen.

– I planeringen och utvecklandet av ansvaret utnyttjar vi på ett heltäckande sätt inrikesministeriets, polisens och Polisyrkeshögskolans åtaganden för hållbar utveckling, färdplanen för minskning av polisens koldioxidavtryck samt den ansvarsrapport som nu publiceras för första gången, säger Liljavuori.

Polisens ansvarsrapport 2021 har utarbetats i enlighet med Statskontorets anvisning Ansvarsrapportering i statsförvaltningen. 

Resultat av samarbete

Rapporten har utarbetats i samarbete mellan Polisstyrelsen, Polisyrkeshögskolan och polisinrättningen i Tavastland. Alla polisenheter deltog i att ta fram bakgrundsuppgifterna till rapporten. Utöver polisens riksomfattande ansvarsrapport utarbetade polisinrättningen i Tavastland en egen ansvarsrapport. Polisens ansvarsrapport 2021 finns tillgänglig på finska, svenska och engelska.

– I fortsättningen är ansvarsrapporten ett verktyg för att utveckla polisens verksamhet. Den hjälper oss att förädla målen, åtgärderna och mätarna för ansvaret, konstaterar Liljavuori.

https://poliisi.fi/sv/hallbarhet-och-ansvar
Ytterligare information: överinspektör Janne Liljavuori, tfn 0295 481 505

]]>

Källa: Poliisi.fi


Tags assigned to this article:
FinlandPolisens Nyheter och händelser

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory