Polisen redde ut penningtvätt för miljoner

NordenBladet — Enheten för utredning av ekonomiska brott vid Polisinrättningen i Österbotten har fått klart en förundersökning som gäller penningtvätt av flera miljoner euro. Vinningen man har fått tillbaka är ca 3,5 miljoner.
Enheten för utredning av ekonomiska brott vid Polisinrättningen i Österbotten har fått klart förunderökningarna som inleddes i början på sommaren 2019. Förundersökningarna har gällt två misstänkta fall av grov penningtvätt, vilka har skett våren och sommaren 2019.
Enligt Finlands och till och med enligt Europas storleksförhållande sett, är det fråga om en ansenlig mängd pengar, sammanlagt 4,3 miljoner, som erhållits genom kriminell verksamhet och som överförts från utlandet till finländska företags konton för att penningtvättas och därifrån vidare till utländska konton i Europa och Asien.
I förundersökningen har man utrett, att det i fallen varit fråga om samma gärningsmän. I båda fallen har gärningsmännen fått fakta om utländska och inhemska företag som varit föremål för brotten, och på basen av den informationen har man sänt uppgifter om penningöverföringar per epost till företagen och på så sätt har pengarna felaktigt överförts till fel företag och konton. Brottslingarna har utnyttjat konfidentiella uppgifter företagen emellan och använt epostadresser som sett trovärdiga ut, men som brottslingarna haft kontroll över. Brottslingarna har sänt betalningsorder från epostadresser, som skiljt sig en aning från epostadresserna som sänds från en säker källa och det här har företagen som varit föremål för brotten blivit medvetna om först efter händelsen.
Det första fallet kom fram i juni 2019 då ett företag som verkar i Mellersta Österbotten fått 4 miljoner överförda till sitt konto från ett företags konto som verkar utomlands. En del av företagets tillgångar hann följande dag överföras till ett utländskt konto, men med polisens och bankens snabba handlingar kunde man lägga beslag på ca 3,5 miljoner euro av tillgångarna.
Det andra fallet kom fram i samband med utredningen av det första fallet. Det är fråga om ett företag, som registrerats i Helsingfors. Genom liknande kriminell verksamhet hade man lyckats överföra ca 309 000 euro till företagets konto. Från företagets konto överfördes tillgångarna i sin helhet vidare till utländska konton redan samma dag som de överfördes till det finländska företagets konto.
Innan penningöverföringarna, som man misstänker har gjorts i syfte att tvätta pengar, hade man skaffat företag i Finland, som man skulle kunna utnyttja för penningsöverföringarna från utlandet. De finländska företagens ägare hade blivit informerade om att penningöverföringarna skulle vara lagliga och att pengarna skulle härröra från bl.a. spelvinster från utlandet. Företagen utlovades ersättningar för att man tog emot pengarna och i stället överlät företagens ägare företagets nätbankskoder för penningöverföringarna. I förundersökningen har man utrett, att man i båda fallen kom över tillgångarna utomlands genom kriminellt förfarande. Det blev en misstanke om penningtvätt i ärendet, då tillgångarna överfördes och togs emot i Finland.
Det finns flera misstänkta för gärningarna. De misstänkta har varit anhållna och en del har varit häktade. En person som misstänks för gärningarna är fortfarande häktad. Personen misstänks ha skaffat finländska företag och bankkonton samt nätbankskoder med avsikten att använda dem vid penningtvätt. De misstänkta är män hemma från Mellersta Österbotten och Södra Finland samt en finländsk medborgare som bor utomlands.
Den finska bankens snabba reagerande och anmälan till polisen om misstänkt penningöverföring var avgörande, eftersom man på basen av det snabbt fick igång undersökningen och polisen fick tag på penningtillgångarna. Tack vare det kunde man minimera skadorna av brotten.
Vid undersökningen av ärendena har man haft mycket internationellt samarbete med polis- och rättsmyndigheter. Förutom enheten för utredning av ekonomisk brottslighet vid Polisinrättningen i Österbotten har centralkriminalpolisen deltagit i utredningen.
Polisen påminner företagen om en säker användning av eposttrafiken, särskilt då de innehåller uppgifter om betalningar, pengar och övriga motsvarande uppgifter. Det lönar sig att kontrollera avsändarens epostadress och försäkra sig om personen bakom den, trots att adressen skulle se rätt ut.
Ytterligare vill polisen påminna om, att det lönar sig att avhålla sig från att till eget eller företagets bankkonto ta emot betalningar trots att det utlovas ersättningar, ifall man inte känner till varifrån pengarna kommer eller då sändaren inte på ett förtroligt sätt kan ge en förklaring om pengarnas lagliga ursprung. Innan man på ovanstående sätt tar emot pengar till sitt bankkonto, kan man alltid vända sig till sin egen bank och fråga om råd.

Källa: Poliisi.fi


Tags assigned to this article:
FinlandPolisens Nyheter och händelser

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory