Annons:

Polisen inleder ingen förundersökning om verksamheten vid seniorcenter och vårdhem i Helsingfors – förundersökningen för ett vårdhem på hälft

NordenBladet —

29.06.2020 kl 16.23Helsingfors
26.06.2020 kl. 14.02 Helsingfors
Privatpersoner har på våren lämnat in brottsanmälningar och begäranden om utredning till Helsingforspolisen med anledning av dödsfall vid ålderdomshem och seniorcenter. I brottsanmälningarna och begäranden om utredning fördes misstankar fram om att personal, förmän och ledning hade orsakat spridning av coronaviruset i vårdhem och seniorcenter genom att inte använda skyddsutrustning och följa säkerhetsbestämmelser. Följden skulle ha varit att en del av de boende blev sjuka och några av dem dog i sjukdomen covid-19.
Brottsanmälningar och begäranden om utredning var av allmän karaktär och byggde till stor del på slutsatser som hade gjorts utifrån den offentliga debatten och nyhetsflödet. Det framgick inte av anmälningarna om det fanns anledning att misstänka ett brott. Att drabbas av eller avlida på ett vårdhem till följd av coronavirussjukdomen covid-19 visar inte bara i sig att någon har gjort sig skyldig till lagstridigt förfarande. En förundersökning kan inte inledas bara på grund av vad som debatteras i offentligheten eller en allmän oro som den offentliga debatten har väckt. Utöver en allmän brottsmisstanke bör man kunna lägga fram konkreta grunder för att inleda en förundersökning.
Därför begärde polisen ytterligare utredningar från de myndigheter som övervakar vårdhem och seniorcenter. Utgående från tillsynsmyndigheternas tilläggsutredningar eller polisens övriga undersökningsåtgärder finns inte anledning att misstänka brott i ärendet. Polisen inleder alltså ingen förundersökning i ärendet. Utredningens beslut är en allmän handling som kan beställas per e-post på adressen esitutkintapoytakirjat.helsinki@poliisi.fi.
Polisen fortsätter att utreda ärendet i fråga om en enskild begäran om utredning. En anhörig lämnade in en begäran om utredning efter att en person avlidit på ett vårdhem i Helsingfors. I den här begäran om utredning finns uttryckligen mer detaljerad information om enskilda riktlinjer i vårdbesluten och omständigheter vid vårdenheten. Därför kommer polisen att be vårdhemmet lämna en redogörelse i saken. Här är det fråga om en preliminär utredning, och utgående från den avgörs om det finns skäl att misstänka ett brott och inleda en förundersökning i ärendet. När den preliminära utredningen är klar informerar polisen om sitt beslut.

Källa: Poliisi.fi


Tags assigned to this article:
FinlandPolisens Nyheter och händelser

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory