Annons:

Polisen deltar i utvecklingen av utredningar som rör misstanke om vålds- och sexualbrott mot barn

NordenBladet — Polisen deltar i Barnahus-projektet som samordnas av Institutet för hälsa och välfärd. Projektet har som mål att säkerställa en yrkesövergripande och snabb utredningsprocess vid sexualbrott och våldsbrott med barnet i fokus samt erbjuda tillräckligt med stöd för barnet och familjen.
Polisstyrelsens polischef Sanna Heikinheimo säger att det är viktigt att polisen deltar i projektet. Hon understryker vikten av yrkesövergripande samarbete inom bekämpning och utredning av brott mot barn.
– Med gemensamma verksamhetsmodeller kan vi säkerställa att barnets intresse beaktas inom den riksomfattande myndighetsverksamheten. Polisen strävar inom projektet för sin egen del efter att försnabba rättsprocessen och effektivera bekämpningen och utredningen av sexuellt våld och grooming som drabbar barn, säger Heikinheimo.
Projektet som inleddes förra året finansieras av social- och hälsovårdsministeriet. I juli anställdes två sakkunniga från polisen inom projektet: kommissarie Miia Lehtinen och brottsöverkonstapel Maria Rossi.
De sakkunniga från polisen arbetar administrativt inom Polisstyrelsen och i nära samarbete med de övriga aktörerna inom projektet. Med projektfinansieringen har även två åklagare anställts på halvtid, för att det viktiga samarbetet med åklagare under förutredningen av brott mot barn ska beaktas.
– Vi är glada och tacksamma över att de erfarna och sakkunniga poliserna deltar i Barnahus-arbetet. Jag tror att vi på detta vis betydligt kan främja en barnvänlig förutrednings- och rättsprocess samt spridningen av effektivt myndighetssamarbete överallt i Finland, konstaterar projektets ledande expert Taina Laajasalo vid Institutet för hälsa och välfärd.
Målet är en manual till stöd för utredningsarbetet
De sakkunniga från polisen har som viktigaste uppgift att kartlägga nuläget inom utredningen av vålds- och sexualbrott mot barn, utarbeta en funktionell manual och harmoniserade anvisningar för behandling av anmälningar, förutredning, förundersökning och intressebevakning samt myndighetssamarbete med beaktande av målen för projektet, polisens verksamhet och omfattande utveckling av polisens verksamhet.
– Avsikten är även att kartlägga polisinrättningarnas utrymmen och praxis för hörande av barn samt utreda möjligheterna för myndighetssamarbete i gemensamma utrymmen från fall till fall i större omfattning än idag, säger Miia Lehtinen och Maria Rossi.
Målet är även att utveckla nätverket av undersökningsledare och utredarnas verksamhet och utbyte av information vid brott mot barn.
Projektets mål
• Samordning av det stöd och den vård som barn och familjer som upplevt våldsbrott och sexualbrott behöver samt utveckling av innehållet i stödet och vården.
• Säkerställande av barnvänliga möten och utrymmen för alla barn som hörs i en juridisk kontext.
• Stärkande av det yrkesövergripande samarbetet (polisen, åklagaren, rättspsykiatriska enheter, barnskyddet, den somatiska och psykiatriska sjukvården, skolan, småbarnspedagogiken, rådgivningen, organisationer) och implementering av modeller.
• En kortare rättsprocess.
• Skapande av webbutbildningar för alla yrkesutbildade personer som möter misstankar om vålds- och sexualbrott mot barn i sitt arbete.
Mer information om projektet: www.thl.fi/barnahus, Twitter: @barnahus_fi, @rykRossi

Källa: Poliisi.fi


Tags assigned to this article:
Finlandnyheterpolisen

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory