Annons:

Finland: Polisen avhåller sig tillsvidare från en del av utvisningarna till Irak

NordenBladet — Polisen avhåller sig tillsvidare från att verkställa en del av utvisningarna till Irak, såsom polisinrättningen i Helsingfors meddelade på Twitter lördagen den 16 november 2019. Det tillfälliga avbrottet gäller bara verkställandet av beslut om utvisningar som fattats i asylprocessen. Före beslutet om att avbryta utvisningarna diskuterade polisöverdirektören ärendet med inrikesministern.

Polisen har inga planerade utvisningar till Irak under de närmaste veckorna. Det har också tidigare förekommit pauser i utvisningarna till Irak. Förra gången avbröts utvisningarna till Irak tillfälligt när Irak gjorde en s.k. motavvisning, dvs. vägrade ta emot de personer som polisen sände tillbaka.
De riktlinjer om Irak som polisstyrelsen har fastställt tillsammans med polisinrättningen i Helsingfors följs av alla polisinrättningar i landet. De hör samman med Europeiska människorättsdomstolens (EIT) avgörande där man ansåg att Finland brutit mot människorättskonventionens artikel om att alla har rätt att leva samt artikeln som förbjuder tortyr och omänsklig behandling.

‒ Det här innebär i praktiken att polisen tar time out i verkställandet av utvisningarna till Irak. När vi får mer information om hur de myndigheter som fattar beslut reagerar på Europeiska människorättsdomstolens avgörande, tar vi egna beslut om en eventuell fortsättning av utvisningarna, berättar polisinspektör Mia Poutanen vid Polisstyrelsen.
Det avgörande som Europeiska människorättsdomstolen meddelade hade inte att göra med en utvisning som polisen hade verkställt, och berörde därmed inte polisens verksamhet. I egenskap av verkställighetsmyndighet är polisen emellertid i sista hand skyldig att säkerställa att man inte bryter mot förbudet mot tillbakasändning. Flera internationella konventioner, EU-lagstiftningen och den finska lagstiftningen har tvingande och förpliktande bestämmelser om förbudet mot tillbakasändning. Förbudet mot tillbakasändning innebär att ingen får sändas tillbaka till ett land där han eller hon kan bli utsatt för dödsstraff, tortyr, förföljelse eller annan omänsklig behandling eller behandling som kränker människovärdet.
Polisens beslut om att avhålla sig från att verkställa utvisningar till Irak gäller bara de situationer där det är polisen som ska verkställa utvisningen, dvs. en frivillig återresa till Irak och andra länder är fortfarande möjlig och en person som vill iaktta ett beslut om återsändning och återvända frivilligt kan självfallet göra det.
Fram till slutet av september hade polisen utvisat 1 960 personer som fått utvisningsbeslut till ca 100 olika länder. I år har polisen återsänt 46 personer till Irak, av vilka 17 med följeslagare. Inom ramen för systemet med assisterad frivillig återresa har 176 personer återvänt till Irak i år, i fjol 449 personer. Migrationsverket och Internationella organisationen för migration IOM organiserar dessa återresor.

Källa: Poliisi.fi


Tags assigned to this article:
Finlandnyheterpolisen

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory