Annons:

Övervakningen av taxitrafiken avslöjade att tillståndshavarens och chaufförernas namn inte syns tillräckligt bra för kunderna i Nyland

NordenBladet —

12.11.2019 kl 12.32Helsingfors
Taxiövervakningen genomfördes fredag 8.11.2019 för första gången samtidigt i hela Nyland. I den gemensamma övervakningen deltog alla myndigheter som utövar tillsyn över taxitrafiken: polisinrättningarna i Helsingfors, Östra Nyland och Västra Nyland, Transport- och kommunikationsverket Traficom samt Skatteförvaltningen.
Övervakningen riktade sig till alla taxibilar som skjutsar kunder. Övervakningen gjordes i Helsingfors centrum, särskilt kring Järnvägstorget, Skatudden, Västra hamnen samt i Östra och Norra Helsingfors. I Östra Nyland övervakades i synnerhet områdena nära flygplatsen i Vanda, Myrbacka och Dickursby. I Västra Nyland fokuserade man på Esbo stads område. Taxistationerna i Alberga, Mattby, Esbo centrum och Hagalund inspekterades.
I övervakningen medverkade 12 poliser från trafikövervakningen vid polisinrättningen i Helsingfors, 11 poliser från trafikövervakningen vid polisinrättningen i Östra Nyland och 6 poliser från trafikövervakningen vid polisinrättningen i Västra Nyland samt 8 skatteinspektörer från Skatteförvaltningen och 9 företrädare för Traficom.
Den gemensamma övervakningen inleddes i samband med reformen av taxilagstiftningen i juli 2018. Under det gångna året har myndigheterna genomfört fem gemensamma övervakningar av taxitrafiken: i Helsingfors 1.2, i Östra Nylands polisinrättnings och Västra Nylands polisinrättnings verksamhetsområden 29.3 och dessutom i Kuopio och Siilinjärvi 13–14.6, i Åbo 26.6 samt i Uleåborg 4.9.
Över 200 taxibilar inspekterades vid den gemensamma övervakningen
Under fredagsnattens övervakning inspekterades sammanlagt 213 taxibilar. Av dessa var allt i sin ordning i 125 bilar, dvs. i 59 procent av de inspekterade bilarna. Vid övervakningen konstaterades följande förseelser eller brister:
Tillståndshavarens namn och kontaktuppgifter var inte synliga för passageraren 78 st.
Chaufförens namn var inte synligt för passageraren 50 st.

Prisuppgifterna var inte klart synliga för passageraren 15 st.
Fordonet var inte registrerat för tillståndspliktig användning 4 st.
Chauffören hade inte ett giltigt körtillstånd för taxiförare 3 st.
Taxitrafik utan tillstånd 1 st.

Polisen i Helsingfors inspekterade 160 taxibilar. För bl.a. avsaknad av körtillstånd utfärdades böter för 10 taxichaufförer. Fem övervakningsanmälningar eller ålägganden att visa upp bevis gavs på grund av bilens skick, försummad besiktning eller obetalda skatter. Dessutom var man tvungen att avlägsna registreringsskyltarna från två bilar på grund av bilarnas dåliga skick.
Polisen i Östra Nyland påträffade en taxitrafikidkare som saknade tillstånd och återkallade körtillståndet för en taxichaufför. Polisen i Västra Nyland utfärdade en bot och en skriftlig anmärkning.
De flesta bristerna gällde uppgifternas synlighet
Enligt lagen om transportservice ska en tillståndshavare som tillhandahåller taxitrafik bland annat sörja för att namnet på tillståndshavaren och dennes kontaktuppgifter samt förarens namn finns angivna och informationen är placerad så att passageraren kan se den. Att nämnda information inte varit tillräcklig synlig har varit den vanligaste bristen även vid de tidigare övervakningarna av taxitrafiken.
“Den senaste taxiövervakningen visade att det fortfarande alltför ofta brister i fullgörandet av dessa förpliktelser,” säger Pasi Hautalahti, ledande sakkunnig vid Traficom.
De flesta har de tillstånd som krävs i lagen bortsett från några undantag: vid övervakningen påträffades en taxiföretagare som inte hade något tillstånd för verksamheten och tre taxichaufförer saknade körtillstånd.
I över hälften av taxibilarna hade polisen inget att anmärka på. Brister konstaterades i 41 procent av fallen.
“Brister förekommer alltjämt i alltför många taxibilar. Vi måste uppnå ett läge där bara ett fåtal leder till anmärkningar”, säger överkommissarie Jarkko Lehtinen vid polisinrättningen i Helsingfors.
Gemensam övervakning har blivit bestående verksamhetsmodell
Den gemensamma övervakningen har blivit en bestående verksamhetsmodell eftersom den visat sig vara mest effektiv. När en taxibil stoppas under övervakningen kan var och en av myndigheterna samtidigt utföra kontroller av de frågor som faller inom deras behörighet.
Enligt lagen om transportservice är det transport- och kommunikationsverket Traficom som beviljar taxitrafiktillstånd. Enligt lagen ska ett fordon som används som taxi vara registrerat för tillståndspliktig trafik. Ett företag som bedriver taxitrafik ska ha ett gällande tillstånd och varje taxichaufför ska ha ett gällande körtillstånd.
Enligt polisen betonar övervakningen trafiksäkerhet. Polisen övervakar i första hand frågor som rör trafiksäkerheten, som skicket på chauffören och fordonet.
Skatteförvaltningen samlar in jämförelseuppgifter för tillsynsändamål. Man följer upp anmälningarna hos de fall som uppdagats vid övervakningen och inkomstregisteruppgifter används för övervakning av löneuppgifter i realtid. Skatteförvaltningen har märkt att de som varit föremål för övervakning förbättrat sina rutiner för att lämna anmälningar. Uppmärksamhet fästs också vid att chaufförerna ger sina kunder kvitton och att uppgifterna på dem är korrekta. Konsumenter kan anmäla oegentligheter till Skatteförvaltningen med en tipsblankett.

Källa: Poliisi.fi


Tags assigned to this article:
FinlandPolisens Nyheter och händelser

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory