Organiserad kriminell organisation misstänks ha fört in stora mängder narkotika i Finland

NordenBladet — En litauisk organiserad kriminell organisation misstänks ha smugglat narkotika till Finland från november 2023 till januari 2024. Enligt förundersökningen smugglades narkotikan i långtradares golvluckor.Centralkriminalpolisen och Tullen har ansvarat för utredningen av fallen, som befinner sig i straffprocessens olika skeden, tillsammans med litauiska myndigheter. Den litauiska gruppen misstänks ha fört in narkotika i landet i fyra partier och förmedlat narkotikan vidare till mottagare för vidare spridning. Enligt förundersökningen transporterades narkotikan till Finland via hamnarna i Hangö och Åbo. – I denna brottshelhet kan man se dagens trend vad gäller narkotikasmuggling, det vill säga smuggling har blivit allt mer yrkesmässigt och man utnyttjar kommersiell frakttrafik. I fallen i fråga som nu utreds hade man gömt narkotikan under den lagliga lasten i trailrarnas golvluckor, säger undersökningsledaren Janne Kallio, som ansvarade för utredning för Tullens del. Lönnfack i golvet på en långtradare. Bild: Centralkriminalpolisen.I de fall som nu utreds överlämnade de misstänkta den lagliga lasten till kunderna när de anlände till Finland och fortsatte sin färd till huvudstadsregionen, där narkotikan överlämnades till mottagare.Narkotikamottagarna var i huvudsak litauiska, ryska och estländska medborgare bosatta i Finland. Under förundersökningen har allt som allt över 20 personer varit häktade misstänkta för grovt narkotikabrott. Papplådor innehållande amfetamin och hasch i bagageutrymmet till en skåpbil. Bild: Centralkriminalpolisen.Cannabis, amfetamin och Subutex fördes in i FinlandI fyra brottshelheter fördes sammanlagt cirka 450 kg narkotika in i Finland. Samtlig narkotika beslagtogs. För utredningen av införseln av det tredje partiet ansvarade Tullen, medan Centralkriminalpolisen ansvarade för de övriga.Enligt förundersökningen transporterade de misstänka det första narkotikapartiet till Finland den 20 november 2023. Transporten togs emot av en person med litauiska rötter. Polisen grep den misstänkta och beslagtog sammanlagt cirka 100 kg marijuana av hen.Det andra narkotikapartiet transporterades enligt förundersökningen till Finland den 15 december 2023. Partiet togs emot av en person med litauisk bakgrund som bor i Finland. Efter att narkotikan överlämnades grep polisen mottagaren och beslagtog sammanlagt cirka 120 kg amfetamin och cirka 40 kg hasch av hen.Det tredje narkotikapartiet fördes in i Finland strax efter det andra partiet. Narkotikan togs emot av två män med litauiska rötter i Vanda den 20 december 2023. Myndigheterna grep männen strax efter överlämnandet. Polisen och Tullen beslagtog sammanlagt cirka 78 kg marijuana och 30 kg hasch av de misstänkta. Marijuana i vakuumpåsar. Bild: Tullen.Enligt förundersökningen transporterades det fjärde narkotikapartiet till Finland den 30 januari 2024. Då förde de misstänkta cirka 20 kg Subutex in i Finland, vilket motsvarar drygt 20 000 tabletter och cirka 80 000 doser. En av de personer som greps misstänks ha transporterat narkotika till Finland med långtradare, och sex misstänks ha mottagit och planerat att sprida narkotika.– Dessutom har det i förundersökningen kommit fram att ytterligare cirka 20 000 tabletter Subutex förts in i landet samt att Subutex-tabletter och marijuana spridits från huvudstadsregionen till Inre Finland, säger undersökningsledaren, kriminalkommissarie Hans Fagerström vid Centralkriminalpolisen.Polisen har utöver narkotikamottagare även gripit personer som misstänks ha fungerat som chaufförer och transporterat narkotika. Amfetamin i förpackningar. Bild: Centralkriminalpolisen.– I de förundersökningar som myndigheterna gjort har det kommit fram att verksamheten i sin helhet letts från utlandet, vilket varit den allmänna trenden inom narkotikabrottsligheten på sistone. I denna brottshelhet lyckades vi beslagta exceptionellt mycket narkotika, vilket betyder att narkotika aldrig hamnade på den finska marknaden, poängterar undersökningsledaren, kriminalkommissarie Marko Heinonen vid Centralkriminalpolisen. 

En litauisk organiserad kriminell organisation misstänks ha smugglat narkotika till Finland från november 2023 till januari 2024. Enligt förundersökningen smugglades narkotikan i långtradares golvluckor.

Centralkriminalpolisen och Tullen har ansvarat för utredningen av fallen, som befinner sig i straffprocessens olika skeden, tillsammans med litauiska myndigheter. 

Den litauiska gruppen misstänks ha fört in narkotika i landet i fyra partier och förmedlat narkotikan vidare till mottagare för vidare spridning. 

Enligt förundersökningen transporterades narkotikan till Finland via hamnarna i Hangö och Åbo.

 – I denna brottshelhet kan man se dagens trend vad gäller narkotikasmuggling, det vill säga smuggling har blivit allt mer yrkesmässigt och man utnyttjar kommersiell frakttrafik. I fallen i fråga som nu utreds hade man gömt narkotikan under den lagliga lasten i trailrarnas golvluckor, säger undersökningsledaren Janne Kallio, som ansvarade för utredning för Tullens del.

Lönnfack i golvet på en långtradare. Bild: Centralkriminalpolisen.

I de fall som nu utreds överlämnade de misstänkta den lagliga lasten till kunderna när de anlände till Finland och fortsatte sin färd till huvudstadsregionen, där narkotikan överlämnades till mottagare.

Narkotikamottagarna var i huvudsak litauiska, ryska och estländska medborgare bosatta i Finland. Under förundersökningen har allt som allt över 20 personer varit häktade misstänkta för grovt narkotikabrott.

Papplådor innehållande amfetamin och hasch i bagageutrymmet till en skåpbil. Bild: Centralkriminalpolisen.

Cannabis, amfetamin och Subutex fördes in i Finland

I fyra brottshelheter fördes sammanlagt cirka 450 kg narkotika in i Finland. Samtlig narkotika beslagtogs. För utredningen av införseln av det tredje partiet ansvarade Tullen, medan Centralkriminalpolisen ansvarade för de övriga.

Enligt förundersökningen transporterade de misstänka det första narkotikapartiet till Finland den 20 november 2023. Transporten togs emot av en person med litauiska rötter. Polisen grep den misstänkta och beslagtog sammanlagt cirka 100 kg marijuana av hen.

Det andra narkotikapartiet transporterades enligt förundersökningen till Finland den 15 december 2023. Partiet togs emot av en person med litauisk bakgrund som bor i Finland. Efter att narkotikan överlämnades grep polisen mottagaren och beslagtog sammanlagt cirka 120 kg amfetamin och cirka 40 kg hasch av hen.

Det tredje narkotikapartiet fördes in i Finland strax efter det andra partiet. Narkotikan togs emot av två män med litauiska rötter i Vanda den 20 december 2023. Myndigheterna grep männen strax efter överlämnandet. Polisen och Tullen beslagtog sammanlagt cirka 78 kg marijuana och 30 kg hasch av de misstänkta.

Marijuana i vakuumpåsar. Bild: Tullen.

Enligt förundersökningen transporterades det fjärde narkotikapartiet till Finland den 30 januari 2024. Då förde de misstänkta cirka 20 kg Subutex in i Finland, vilket motsvarar drygt 20 000 tabletter och cirka 80 000 doser. En av de personer som greps misstänks ha transporterat narkotika till Finland med långtradare, och sex misstänks ha mottagit och planerat att sprida narkotika.

– Dessutom har det i förundersökningen kommit fram att ytterligare cirka 20 000 tabletter Subutex förts in i landet samt att Subutex-tabletter och marijuana spridits från huvudstadsregionen till Inre Finland, säger undersökningsledaren, kriminalkommissarie Hans Fagerström vid Centralkriminalpolisen.

Polisen har utöver narkotikamottagare även gripit personer som misstänks ha fungerat som chaufförer och transporterat narkotika.

Amfetamin i förpackningar. Bild: Centralkriminalpolisen.

– I de förundersökningar som myndigheterna gjort har det kommit fram att verksamheten i sin helhet letts från utlandet, vilket varit den allmänna trenden inom narkotikabrottsligheten på sistone. I denna brottshelhet lyckades vi beslagta exceptionellt mycket narkotika, vilket betyder att narkotika aldrig hamnade på den finska marknaden, poängterar undersökningsledaren, kriminalkommissarie Marko Heinonen vid Centralkriminalpolisen.
 

]]>

Källa: Poliisi.fi


Tags assigned to this article:
FinlandPolisens Nyheter och händelser

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory