Ökad kontroll av vapenhandlare

NordenBladet — Polisens kontroll av vapenhandlarna ska stärkas för att minska risken för att vapen hamnar i orätta händer. En granskning från tillsynsenheten vägleder till rätt åtgärder.

Polismyndigheten arbetar på flera fronter för att förhindra att vapen och vapendelar kommer i orätta händer och hamnar på den illegala marknaden. En del i detta arbete är årliga inspektioner av vapenhandlare.
I syfte att utveckla denna verksamhet har tillsynsenheten på uppdrag av rikspolischef Anders Thornberg genomfört en granskning med inriktningen att undersöka i vilken utsträckning som polisen handläggning och kontroll bedrivs enhetligt och med en ändamålsenlig rättstillämpning.
Förbättringar genomförda
Tillsynsenheten pekar på brister gällande bland annat ändamålsenliga och enhetliga arbetssätt, styrdokument, rättstillämpning samt kompetens inom området med tillståndsprövning och tillsyn över vapenhandlare.
Rikspolischefen har beslutat i enlighet med tillsynsenhetens rekommenderade åtgärder och redan innan rapporten färdigställdes har polisen genomfört förbättringar framförallt när det gäller metodstöd och tillvägagångssätt vid prövningen av tillståndsansökningar och tillsyn.
Ett omfattande arbete pågår också inom myndigheten sedan ungefär ett år tillbaka med att digitalisera vapenhandlarnas rapportering av sina inköps- och försäljningsförteckningar. Den digitala vapenboken planeras att lanseras kring årsskiftet 2023/2024 och kommer att skapa betydligt bättre förutsättningar för uppföljning och tillsyn än vad som finns i dagsläget.
Välkommen granskning
Magnus Roglert, chef för den enhet inom polisens rättsavdelning som ansvarar för kontrollerna av vapenhandlarna, kommenterar tillsynsenhetens rapport så här:
– Vi är sedan tidigare medvetna om att det funnits ett behov av nya styrdokument och vägledning för handläggarna på det här området. Vi välkomnar därför tillsynsenhetens granskning som gett oss en än tydligare bild av hur vi bör prioritera våra utvecklingsåtgärder. Med tillsynsenhetens rekommendationer i ryggen fortsätter vi även framöver vårt arbete för att säkerställa en rättssäker, enhetlig och effektiv hantering av både tillståndsprövning och tillsyn över vapenhandlare.
Läs tillsynsenhetens rapport ”Polismyndighetens tillsyn över vapenhandlare”

Nyhet från
Polisen

Publicerad 15 maj 2023 13:35

Polisens kontroll av vapenhandlarna ska stärkas för att minska risken för att vapen hamnar i orätta händer. En

Källa: Polisen.se


Tags assigned to this article:
Polisens NyheterSverige

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory