Nettoresultatet för det baltiska företaget för förnybar energi Nelja Energia AS minskade till 3,6 miljoner euro

NordenBladet – Nettoresultatet för det baltiska företaget för förnybar energi Nelja Energia AS (4Energia) sjönk med en tredjedel under det första halvåret i år, eller 36,4%, till 3,6 miljoner euro. Samtidigt ökade företagets omsättning med 10,3 procent till 36,7 miljoner euro jämfört med de första sex månaderna förra året, rapporterade företaget på Oslobörsen.

Bruttoresultat minskade med 10,9 procent till 18,9 miljoner euro och vinsten före skatt (EBIT) minskade med 22 procent till 10,1 miljoner euro. Koncernen genererade 313,8 gigawattimmar på sex månader, 14 procent mindre än under första halvåret 2017.

I Estland minskade vindkraftsproduktionen med 21 procent till 131,3 GWh jämfört med förra året, medan vindkraftsparker i Litauen genererade 182,6 GWh el under ett halvår eller 9% mindre än förra året. Den genomsnittliga vindhastigheten i Estland var 6 meter per sekund och i Litauen 5,9 meter per sekund, under förra året i Estland 6,4 meter och i Litauen 5,9 meter per sekund.

I maj tillkännagav Eesti Energias dotterbolag Enefit Green AS (tidigare: Eesti Energia Taastuvenergia Ettevõte) att det skulle förvärva en 100-procentig andel i Nelja Energia för 289 miljoner euro, utöver att Enefit Green kommer att ta över Nelja Energias lån för 204 miljoner euro. Avtalet kan leda till överlåtelse av ägandet av alla Nelja Energia-aktier och väntar på godkännande av konkurrensverket. Som en del av avtalet sålde Nelja Energia sina minoritetsintressen i Marble Management OÜ och Marble Invest OÜ.

Nelja Energia är den största tillverkaren av förnybar energi i Baltikum, med 17 vindkraftsparker med en total produktion på 287 megawatt i Estland och Litauen. Förra året öppnade Nelja Energia dessutom en samproduktionsanläggning i Lettland med kraftvärmeanläggning på 3,9 megawatt och en värmeanläggning på 19,2 megawatt och en pelletsfabrik på 140 000 ton per år. Nelja Energia har också en minoritetsandel i två estniska biogasanläggningar. Förra året producerade Nelja Energia 804 gigawattimmar förnybar energi.

Innan försäljningsavtalet slutförs kommer Nelja Energia AS att ägas till 77% av Vardar Eurus AS och till 23% av estniska investerare. Vardar Eurus är ett norskregistrerat företag, varav 90% ägs av det norska energiföretaget Vardar AS och 10% av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget NEFCO (The Nordic Environment Finance Corporation). NEFCO är en internationell investeringsfond som investerar i miljövänliga projekt. Fondens tillgångar uppgår till 115 miljoner euro.High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory