Medborgarlöfte med trafikfokus i Malmö

NordenBladet — Trafikrelaterade problem har över tid påverkat de centrala delarna av Malmö. Problematiken gäller bland annat hög hastighet, onödigt gaspådrag och ljud från modifierade fordon.

Även övriga trafikbrott som till exempel att man ej använt bilbälte, använt mobiltelefon vid färd och kört olovligen upplevs som problem. Problematiken är i vissa delar säsongsbetonad och eskalerar under sommaren.Med anledning av den presenterade lägesbilden så antar polisen och Malmö stad härmed ett gemensamt medborgarlöfte under perioden juni till och med augusti 2024.Inriktning för medborgarlöftet under juni 2024 till och med augusti 2024 kommer att vara:Polisen förbinder sig att arbeta brottsförebyggande genom att:• Utföra hastighetskontroller i citymiljö.• Utföra nykterhetskontroller i citymiljö.• Utföra kontroll av cykeltrafik för att öka regelefterlevnad.• Utöva trafikövervakning för att öka regelefterlevnaden i trafiken.Malmö stad förbinder sig att arbeta brottsförebyggande genom att:• Införa 30 km/h i centrala Malmö.• Förbjuda u-sväng i vissa korsningar i centrala Malmö.• På längre sikt utreda hur vi kan omreglera och utforma gator för att komma till bukt med bullerproblematiken från trafiken och för att höja tryggheten och säkerheten.Tillsammans ska polisen och Malmö stad verka för en minskning av den trafikrelaterade problembilden och för en långsiktig positiv effekt.Medborgarna kommer att ges möjlighet att följa arbetet i:- Malmö stads och polisens webbplatser och sociala medier.- Genom press och medias bevakning.- På stadens gator när 30 km/tim och andra åtgärder genomförs.Uppföljning av medborgarlöftet kommer att ske under september 2024 och presenteras under oktober 2024 genom kommunikation från polisen och Malmö stad.Ett medborgarlöfte är ett åtagande gentemot medborgarna som polis, kommun och samverkansparter gör i samverkan för att öka tryggheten och förebygga brott.

Nyhet från
Polisen

Publicerad 26 juni 2024 09.10

Trafikrelaterade problem har över tid påverkat de centrala delarna av Malmö. Problematiken gäller bland annat

Källa: Polisen.se


Tags assigned to this article:
Polisens NyheterSverige

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory