Finland: Lagstiftningen om civil och militär underrättelseinhämtning godkänd

NordenBladet – Riksdagen har antagit lagen om civil underrättelseinhämtning och lagstiftningen om militär underrättelseverksamhet. Lagförslaget om civil underrättelseinhämtning godkändes enligt förvaltningsutskottets betänkande (FvUB 36/2018) och lagförslaget om militär underrättelseverksamhet godkändes enligt försvarsutskottets betänkande (FsUB 9/2018).

Samtidigt godkände riksdagen tre uttalanden beträffande civil underrättelseinhämtning:
Riksdagen förutsätter att regeringen
1) noggrant bevakar hur fungerande och effektiv lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning är, vilka resultat den ger och hur rättsskyddet tillgodoses samt tillämpningen av lagstiftningen i övrigt,
2) senast före utgången av riksmötet 2020 lämnar förvaltningsutskottet en i 47 § 2 mom. i grundlagen avsedd skriftlig utredning om den bevakning som avses i 1 punkten och resultaten av den, och
3) senast före utgången av 2021 lämnar riksdagen en heltäckande, detaljerad redogörelse för hur lagstiftningen om underrättelseverksamhet fungerar, hur effektiv och framgångsrik den är, hur den behöver utvecklas, hur tillsynen och rättsskyddet utfallit samt för andra omständigheter som är relevanta i ärendet.

Beträffande militär underrättelseverksamhet godkände riksdagen uttalandet: Riksdagen förutsätter att försvarsministeriet före utgången av 2020 lämnar försvarsutskottet en utredning om hur den nya lagstiftningen om militär underrättelseverksamhet fungerar.

Förvaltningsutskottets betänkande
Försvarsutskottets betänkande

Källa: Eduskunta.fi


Tags assigned to this article:
FinlandRiksdagen

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory