KAN VI genom att transformera hjärnvågor öka vår kreativitet, intuitiva kunskap, intelligens och vårt minne?

KAN VI genom att transformera hjärnvågor öka vår kreativitet, intuitiva kunskap, intelligens och vårt minne?

NordenBladet – Antikens folk visste att ljud kan hjälpa oss att förändra medvetandet och frigöra andens kraft, vilket vanligtvis inte är möjligt med vanligt medvetande. Antropologer, som har studerat gamla shamaniska ritualer, har funnit att ljuden från trumrytmen länge har använts för att orsaka förändringar i medvetandet. Forskare har upptäckt att vissa frekvenser av trumma orsakar theta vågor i hjärnan som motsvarar vågor av meditativt tillstånd

Kan en vuxen, genom att förändra hjärnvågor, öka sin förmåga och utöka sitt medvetande? Det kan man!

För att förstå detta pratar vi först om kända hjärnvågstyper. Det finns fyra:

Betavågor (14–30 Hz) representerar det normala medvetandetillståndet
Alfavågor (7–14 Hz) uppstår i ett avslappnat tillstånd
Thetavågor (4-7Hz) förekommer i ett meditativt tillstånd
Deltavågor (0,5-4Hz) dessa lägsta vågor förekommer i djup sömn och djupt meditativt tillstånd
Vågor som forskats senare är gammavågor, som är de snabbaste – cirka 30 Hz och högre.

Varför är hjärnvågor viktiga?
Eftersom du kan använda ljudfrekvenser för att ändra dina hjärnvågor positivt och uppnå de resultat du vill ha.

Theta-sinnestillståndet är förknippat med många exceptionella och till och med superförmågor hos människor. Shamaner och andra människor som bor nära naturen, som aboriginer i Australien, har sedan urminnes tider känt “hemligheten” att skaffa sig superförmågor. Baserat på berättelser som förmedlas av shamaner i de sydvästra delarna av USA är det känt att Sitting Bull och Geronimo använde sin livskraft för att flytta sig i tid, för att gå utan att lämna spor, för att kommunicera med växter och för att komma på mirakulösa behandlingsmetoder.

Ljud är vågor som kan mätas i frekvens. Frekvenser mäts i hertz “Hz” – detta är antalet vågor som passerar på en sekund. Till exempel vibrerar tonen A på en fiol med cirka 440 Hz (440 vibrationer per sekund).

Forskning har visat att individer som hör vågor i intervallet av theta (4,0–7,0 Hz) sjunker i ett djupt meditativt tillstånd och uppnår en större förmåga att visualisera, inspirera och orientera sig på ett nytt sätt än när de är i ett normalt (Beta) vaket tillstånd.

Även om det meditativa tillståndet av theta är oändligt värdefullt, har också beta- och gammavågorna sina egna fördelar. Om du behöver öka din förmåga med ett arbete som kräver mer analytisk förmåga och hög uppmärksamhet, kan det vara till hjälp att lyssna på musik med beta- / gamma-vågor. Dessa högre ljudfrekvenser är förknippade med en ökning av transparent förmåga, bearbetning av högre information och vissa kognitiva funktioner såsom analys och matematik.

Vi kan alla lära oss att använda ljudets kraft för att ändra hjärnvågor och styra våra liv in i en viss riktning.

Det finns många sätt att ändra hjärnvågor. Under en “vision quest” (sökning av illusioner) kan du till exempel placera dig på vågor med naturliga ljud eller lyssna på för hjärnan “underhållande” musikstycken.

Bota dig själv och tänk positivt!

Foto: Pexels
Källa: NordenBladet.eeHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory