Finland: Kampen om regeringsformen 1918–1919: Del 2 av infopaketet publicerats

NordenBladet — Andra delen av Riksdagsbibliotekets infopaket Kampen om regeringsforman 1918–1919: Republikens återkomst

​Utifrån en lagmotion undertecknad av ett antal lantdagsmän antog Finlands lantdag i juni 1919 en republikansk regeringsform. Riksföreståndare Mannerheim stadfäste den nya konstitutionen den 17 juli, varpå riksdagen valde K.J. Ståhlberg till republikens första president.

I den andra delen av Riksdagsbiblioteks infopaket om regeringsformen av 1919 ligger fokus i hög grad på frågan om statsöverhuvudets maktbefogenheter. Den republikanska regeringsformen blev en kompromiss som gav presidenten ansenlig makt. Utgången återspeglade dels de tidigare faserna i kampen, dels lantdagens makt och de monarkistiska strävandena.

Infopaketets första del publicerades 2018. Det handlade om hur det kom sig att lantdagen hösten 1918 valde monarki som regeringsform.

Kampen om regeringsformen Informationspaket om 1918—1919, Del 2 republikens återkomst

Närmare upplysningar: forskare Joni Krekola, e-post, fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Se Kampen om regeringsformen Informationspaket om 1918–1919, Del 1: När lantdagen valde konung av Finland

Andra historiskt anknutna infopaket sammanställda av experter vid Riksdagsbibliotek:
Infopaketet riksdagen och självständigheten 1917
Informationspaket om 110 år av kvinnlig rösträtt

 

Källa: Eduskunta.fi


Tags assigned to this article:
FinlandRiksdagenRiksdagsbibliotek

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory