Kamerabevakning under rallycross-VM i Höljes

NordenBladet —

Kamerabevakning kommer att ske inom området som visas på bilden. Bild: Polismyndigheten

Polisen har fattat beslut om kameraövervakning med drönare (UAS) i Torsby den 4 juli – 7 juli 2024.

Rallycross-VM arrangeras under vecka 27 i Höljes, Torsby kommun. Arrangemanget samlar en större mängd besökare i området kring motorbanan i Höljes och som regel har detta medfört ett stort intag av alkohol.Det som erfarenhetsmässigt utmärker problematiken kopplat till området kring motorbanan denna vecka är olika typer av ordningsstörningar och våldsbrott, i många fall kopplat till berusning och trängsel. Därför har Polismyndigheten beslutat att bedriva kamerabevakning med stöd av 14 a § kamerabevakningslagen (2018:1200), KBL, den aktuella tiden.
Områden för bevakningen
Området som kommer att kamerabevakas är området kring motorbanan.Området begränsas av kraftledning i östlig riktning, Höljesdammen i nordlig riktning, västra stranden av Klarälven i västlig riktning och de två uddarna ”camping A & B” i sydlig riktning.
Drönaren får inte filma in i de bostäder eller andra integritetskänsliga utrymmen som finns i området utan enbart filma allmänna platser såsom öppna ytor och grönområden dit allmänheten har tillträde.
Tider för bevakningen
2024-07-04 kl. 10:00 – 2024-07-07 kl. 17:00
Syftet med bevakningen
Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott samt upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Det ger även polismyndigheten bättre förutsättningar för att leda och fördela polisiära resurser och öka den upplevda som den faktiska tryggheten på platserna för kamerabevakningen.

Kamerabevakning med drönare

Drönare, kan även benämnas som UAS eller unmanned aerial system, är polisens system för obemannade flygfarkoster.
Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.

Nyhet från
Polisen i region Bergslagen

Text Sophia JiglindPublicerad 28 juni 2024 10.47

Polisen har fattat beslut om kameraövervakning med drönare (UAS) i Torsby den 4 juli – 7 juli 2024.

Källa: Polisen.se


Tags assigned to this article:
Polisens NyheterSverige

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory