Insats på Arlanda för att motverka hedersrelaterade brott

NordenBladet — I samband med skolavslutningarna genomförde polisen en insats på Arlanda flygplats för att förhindra att barn utsätts för brott eller andra risker när de lämnar landet.

Fokus var att förhindra att barn utsätts för hedersrelaterad brottslighet i andra länder.
– Vi vet att barn och unga löper en större risk att bli utsatta för barnäktenskap, tvångsäktenskap och annat hedersrelaterat våld och förtryck i samband med lov och under utlandsresor, säger Åsa Wallinder, verksamhetsutvecklare vid Noa.
Vid insatsen, som pågick under två dagar, höll polisen samtal med ett hundratal resesällskap på väg med flyg till utlandet. Målet var att identifiera barn som riskerar att utsättas för brott eller bli kvarhållna utomlands mot sin vilja.
– De allra flesta som vi talade med förstod vikten av att säkerställa att barn inte blir utsatta för brott eller kvarhållna i ett annat land mot sin vilja, säger Åsa Wallinder.
Sedan 2020 kan utreseförbud beslutas av förvaltningsdomstol på begäran av en socialnämnd, om det finns en påtaglig risk för att ett barn lämnar Sverige eller förs utomlands och barnet riskerar att skadas genom att exempelvis tvingas in i barnäktenskap eller könsstympas. Från 1 juni 2024 har utreseförbudet utvidgats till att omfatta fler situationer och kan beslutas om det finns en påtaglig risk att barnet förs utomlands och att barnets hälsa eller utveckling skadas under utlandsvistelsen.
Hittills i år har 18 sådana ärenden prövats i landets förvaltningsdomstolar. Under helåret 2023 prövades 49 ärenden. I knappt hälften av ärendena utverkade domstolen utreseförbud.
Ett utreseförbud leder till att barnets svenska pass spärras och återkallas och att ett nytt pass inte kan utfärdas. Det är straffbart att föra ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud.
Under insatsen upptäcktes inga barn med utreseförbud som försökte föras ut ur Sverige.

Fakta

Det är straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Till skillnad från brottet äktenskapstvång krävs det inte att det har använts något olaga tvång eller utnyttjande av offrets utsatta situation om brottet har begåtts mot ett barn. Även försök, förberedelse och stämpling till barnäktenskapsbrott är kriminaliserat.
Det är brottsligt att förmå en person att ingå äktenskap, även om det är giltigt i det land där äktenskapet ingås. Det innebär att det är brottsligt att tvinga en person att ingå äktenskap såväl utomlands som i Sverige. Detsamma gäller för den som tvingar en person att ingå i en äktenskapsliknande förbindelse. Straffet för äktenskapstvång är fängelse i högst fyra år.
Det är även ett brott att vilseleda en person till att resa utomlands i syftet att personen ska ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelse. Straffet för detta brott är fängelse i högst två år.
Utrikesdepartementet och Sveriges ambassader hjälper svenska medborgare och personer bosatta i Sverige som under en utlandsresa riskerar att kvarhållas och utsättas för familjerelaterat och hedersrelaterat våld och förtryck.
 2023 hanterade Utrikesdepartementet 66 hedersrelaterade ärenden. De rörde totalt 136 personer som med avsikt förts ut eller hållits kvar av sina närstående i utlandet.  96 av dessa var under 18 år och 22 ärenden rörde risk för barn- eller tvångsäktenskap.

Nyhet från
Polisen

Publicerad 01 juli 2024 08.31

I samband med skolavslutningarna genomförde polisen en insats på Arlanda flygplats för att förhindra att barn

Källa: Polisen.se


Tags assigned to this article:
Polisens NyheterSverige

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory