Annons:

Inget att påpeka om tolkningen i Polisstyrelsens handbok om offentlighet

NordenBladet — Riksdagens justitieombudsman har i sitt beslut tagit ställning till ett klagomål om polisens handbok om offentlighet.
I målet handlade det sammanfattningsvis om huruvida förundersökningsprotokoll omfattas av alla punkter om sekretess i 24 § 1 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller inte. I sitt avgörande konstaterade justitieombudsmannen att han anser att det är klart att han inte kan kritisera Polisstyrelsen för att i handboken om offentlighet ha tillämpat en i förvaltningsdomstolarna godkänd tolkningslinje.
– Enligt min uppfattning har Polisstyrelsen eftersträvat att beakta lagstiftningen och rättspraxisen som omfattar offentlighetsfrågor och har inte haft för avsikt att utan grund hemlighålla handlingar från förundersökningen. I detta avseende har jag ingen orsak till att vidta åtgärder, konstateras det i justitieombudsmannens beslut.
Avgöranden från domstolar och laglighetsövervakare inom samma pärmar
I handboken om offentlighet som utarbetats i ett samarbete mellan Polisstyrelsen och Polisyrkeshögskolan har man samlat anvisningar för lösningar och tolkningar i frågor kring offentlighet som är centrala för polisverksamheten. Arbetet utfördes på uppdrag av inrikesministeriet och är en uppdatering till den vid inrikesministeriet 2005 utarbetade handboken om hantering av offentlighetsfrågor inom polisen.
Avsikten med handboken om offentlighet är att beskriva offentligheten avseende uppgifter med anknytning till polisverksamheten på ett så omfattande sätt som möjligt trots det stora antalet bestämmelser och variationen inom tillämpningar. Samtidigt är målet att säkerställa en enhetlig tillämpning av lagen inom polisen.
Bekämpningen av brottsfenomen förutsätter offentlighet
Enligt justitieombudsmannen är de inte lätt att samordna offentlighetsprincipen med olika intressen av sekretess. När man samtidigt eftersträvar att å ena sidan säkerställa offentligheten inom myndigheternas verksamhet och å andra sidan olika grundade behov av sekretess för enskilda människor, sammanslutningar och myndigheter, blir regleringen oundvikligen komplicerad.
Behoven av att reformera lagstiftningen har identifierats även vid polisen. Genom öppen hantering av brottsfenomen kan man bidra till att förebygga brott. Det finns även skäl för att stärka informationsbytet mellan olika myndigheter.

Källa: Poliisi.fi


Tags assigned to this article:
Finlandnyheterpolisen

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory