Höjningen av de minsta pensionerna i första behandling

NordenBladet —

​Riksdagen godkände onsdagen den 6 november i första behandling lagändring med vilken små skattefinansierade pensioner höjs.

Folkpensionens fulla belopp höjs med cirka 34 euro i månaden och garantipensionens fulla belopp med 50 euro i månaden från ingången av 2020. Efter höjningen blir den fulla folkpensionen för ensamboende 662,86 euro i månaden och för som bor i parförhållande 591,79 euro i månaden. Garantipensionens fulla belopp blir 834,52 euro.

Samtidigt ändras gränsen och koefficienten för tilläggssjälvriskandelen för bostadsbidraget för pensionstagare så att höjningen av pensionerna inte nämnvärt ska påverka pensionstagarnas bostadsbidrag och därmed minska ökningen av deras disponibla inkomster.

Innehållet i lagförslaget godkändes enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande (ShUB 4/2019). Ärendet tas ännu upp till en andra behandling i plenum.

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande

Källa: Eduskunta.fi


Tags assigned to this article:
FinlandRiksdagen

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory