Högt betyg för polisens bemötande och service

NordenBladet — Den senaste servicemätningen visar att allmänhetens nöjdhet med polisens service vad gäller tillgänglighet, bemötande och utförande fortsätter att öka.

Varje år gör polisen en undersökning av hur allmänheten upplever servicenivån i samtalen med Polisens Kontaktcenter, PKC, det vill säga 114 14. I den nyligen genomförda service- och kvalitetsundersökningen mäts fyra områden: tillgänglighet, bemötande, utförande och upplevd service (jmf med förväntan). Inom alla områden har nöjdheten stigit de senaste 10 åren och är nu den högsta hittills. Den största förändringen har skett inom tillgänglighet vilket delvis beror på bättre digital service på polisen.se.
– Tack vare våra medarbetare har vi uppnått de här fina resultaten i undersökningen. Nu fortsätter vi arbetet med att ytterligare förbättra servicen genom att exempelvis utveckla fler e-tjänster. Tanken är att medborgarna ska kunna hantera fler ärenden digitalt samtidigt som vi säkerställer en hög kvalité i alla brottstyper som PKC hanterar, säger Peter Allheim, nationell processledare för PKC.
7950 slumpmässigt utvalda personer har svarat på frågorna i undersökningen, som genomfördes mellan 27 november och 30 december 2019. Över 90 % av de svarande uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med det bemötande och service de får från polisens operatörer.
– Det är glädjande att vårt arbete för att förbättra tillgängligheten och servicen för våra medborgare ökar ytterligare i år och har de högsta uppmätta värdena hittills, säger Jonas Hysing, tf chef för polisens nationella kontaktenhet på nationella operativa avdelningen. Det är otroligt viktigt att medborgare känner förtroende för verksamheten och nu har vi fått bevis på att de uppskattar både bemötande och den faktiska kvalitén.

Resultat från mätningarna

Mätningen genomförs en gång per år. Senaste mätningen gjordes under perioden 27 november till den 30 december 2019 och 7950 svarade på frågorna i undersökningen.

2015
2016
2017
2018
2019

Tillgänglighet
52
51
52
57
67,2

Bemötande
88
90
90,5
91,1
91,8

Utförande
81
83
83
84,4
85,1

Upplevd service jmf med förväntan
91
92
91
92,6
92,9

Tabellen är en sammanfattning av resultatet av genomförda servicemätningar 2015-2019. Siffrorna anger andelen 4 och 5 på den femgradiga skalan, där 5 är högst och1 är lägst.

Nyhet från
Polisen

Publicerad 20 januari 2020 15:21

Den senaste servicemätningen visar att allmänhetens nöjdhet med polisens service vad gäller tillgänglighet, bemötande och utförande fortsätter att öka.

Källa: Polisen.se


Tags assigned to this article:
Polisens NyheterSverige

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory