Annons:

Högsta domstolen fattade beslut om upplösning av Nordiska motståndsrörelsen

NordenBladet — Högsta domstolen har förkastat Nordiska motståndsrörelsens (NMR) besvär mot Åbo hovrätts beslut att bifalla Polisstyrelsens talan om upplösande av den finländska grenen av Nordiska motståndsrörelsen och till denna direkt eller indirekt hörande underavdelningar samt föreningen Pohjoinen perinne ry.
Nordiska motståndsrörelsens gren i Finland samt till denna direkt eller indirekt hörande underavdelningar och deras verksamhet har alltså upplösts med domstolens beslut.
Högsta domstolen hade redan tidigare meddelat ett tillfälligt verksamhetsförbud för NMR och att rörelsens verksamhet ska upphöra fram till att Högsta domstolen slutgiltigt har avgjort ärendet.
Enligt polisöverinspektör Heikki Lausmaa vid Polisstyrelsen tar Polisstyrelsen noggrant del av innehållet i beslutet. Därefter bedöms beslutets konsekvenser. Polisstyrelsen har redan tidigare instruerat polisinrättningar att ingripa i Nordiska motståndsrörelsens verksamhet, om sådan uppdagas.
– All föreningsverksamhet i NMR är förbjuden. Föreningen får inte heller ordna demonstrationer och varken föreningens logotyp eller flagga får användas offentligt. Användningen av logotyperna kan tolkas som verksamhet i den upplösta föreningen.
– Vi anser att domstolens ståndpunkt är ett klart meddelande om att organisationer som är våldsamma och använder tal som är rasistiskt eller på annat sätt kränker den mänskliga värdigheten inte ska ha en plats i det finländska samhället, säger Lausmaa.
Polisstyrelsen väckte talan om upplösande av den finländska grenen av Nordiska motståndsrörelsen och därtill hörande underavdelningar samt Pohjoinen perinne ry i början av 2017. Talan motiverades med att verksamheten ansågs väsentligt strida mot lag och god sed. Föreningen bland annat spred hatretorik om invandrare, sexuella minoriteter och judar.

Källa: Poliisi.fi


Tags assigned to this article:
Finlandnyheterpolisen

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory