Hemligheten med numerologi: NATUREN ger varje människa en gåva, räkna och kolla, hurdan din gåva är!

Hemligheten med numerologi: NATUREN ger varje människa en gåva, räkna och kolla, hurdan din gåva är!

NordenBladet – Vi får alla i födelseögonblicken en speciell gåva, som gör oss olika och unika och som ger oss särskilda färdigheter och förmågor. Det är mycket viktigt att dessa förmågor inte slarvas bort. Om du utvecklar den gåva du fått kan du nå upp till oanade höjder och så inom alla områden av livet. Med hjälp av numerologi kan man snabba på denna process och börja på en gång att utveckla ens egen gåva.

Hurdan är gåvan du fått vid din födelsetid enligt naturen.

För att få reda på hurdana förmågor naturen gav dig, bör du titta på din födelsedag. Ställ alla siffrorna på led, tills du får siffran 1-9 – det är då numret på din gåva.
Till exempel: du föddes 15.01.1980. Vi ställer alla numren på rad: 1+5+0+1+1+9+8=25. Och nu åter 2+5=7. Gåvans nummer är i detta fall – 7. När man räknat ut gåvans nummer, kan man bara läsa av dess betydelse och få reda på, inom vilken bransch man uppnår framgång.

1 – tecken på ledaregenskaper. Du uppnår stor framgång i vilket kollektivt arbete som helst därför att du kan få människor att bli delaktiga och följa dig. Människor som har som denna gåvas nummer, är driftiga, ansvarstagande, långsiktiga och sociala. Du är född som ledare. Om du idag har en lägre position, kom ihåg, att alla har börjat på lägre nivå – och börja arbeta aktivt.

2 – tecken på fred och diplomati. Detta nummer välsignar sin ägare med förhandlingsförmåga. Du kan arbeta med krävande människor och lätt lösa alla slags konflikter och tvister. Människor, som har den här typen av förmåga, kan uppnå framgång i nästan alla områden: de blir duktiga psykologer, advokater, diplomater och företagare.

3 – livsglädjens och inspirationens tecken. De som är välsignade med denna förmågas tecken, skiljer sig med mycket fantasi, energi och viljan att skapa någonting och även förmågan att uttrycka sina tankar så trovärdigt att inte ens de närmaste människorna kan skilja vilseledning från sanning. Tre-människor uppnår stor framgång inom de konstnärliga branscherna – i synnerhet som skådespelare.

4 – tecken på praktiskhet och koncentration. Stor koncentrationsförmåga och särskild uppmärksamhet på detaljer hjälper människor som är under inflytandet av detta nummer att uppnår framgång i till och med de tyngsta och mest enformiga arbeten. De klarar av med framgång svåra räknestycken och gör noga planer, därför förverkligar de sig själva på ett briljant sätt inom finans branschen, liksom arkitektur och byggande.

5 – nyfikenhetens och energins tecken. De som har fötts under detta tecken försöker lära känna den omgivande världen, analysera och förklara dess fantastiska fenomen. Och alltid har fem-människor välsignats med oändliga kraftkällor för att öppna nya kunskapshorisonter för sig själva och sin omgivning. De blir utomordentligt bra vetenskapsmän, lärare och arkeologer.

6 – pliktens och trohetens tecken. Naturen har välsignat personer med detta nummer med stor kraft, som visar sig i tjänst för fullkomliga, höga mänskliga mål. Den här typen av människor – är briljanta uppfostrare, lärare och läkare. Alltid när deras arbete är tillräckligt långt borta från ovanstående lista, väcker de uppseende i hjälpandet av sin nästa: de stöttar, ger kloka råd och uppfostrar sina barn på ett storartat sätt.

7- skapandets och visdomens tecken. Den som är välsignad av denna gåvas nummer, är mycket klok och har analytisk förmåga. Människor som har nummer sju skaffar sig lätt kunskaper, fördjupar sig i sakernas väsen, skapar djupa bindningar mellan fenomen i världen. Mycket förstående: kunskap ”att se genom människan” kommer vanligtvis fram redan i barndomen. De förverkligar sig själva på ett framgångsrikt sätt inom vilket intellektuellt och skapande område som helst. Dessutom utvecklas hos några av dem förmågan att vara klärvoajant med tiden.

8 – viljans och styrkans tecken. De som är födda under detta nummer kan hitta lösningar till vilken svår situation som helst och komma över alla hinder mot sina egna mål. Nummer åttas människor får stor framgång inom alla områden, som kräver moralisk eller fysisk tolerans, i synnerhet inom sporten.

9 – skapandets tecken. Tron på idealet och strävan mot världsfullkomligheten skiljer dem som påverkas av denna gåvas nummer. Den här typen av människor är estetiskt mottagliga och skapande, och därför finns de inom skapande områden: muntligt skapande, skådespeleri, musikens skapande.

Källa: Ohmygossip.fi
Artikeln är översatt från Näkkälän noidan noitapäiväkirja (Häxdagbok av häxan i Näkkälä)


Tags assigned to this article:
numerologi

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory