GVI Järfälla och Upplands-Bro har genomfört sitt första call-in

NordenBladet — Med hjälp av strategin GVI vill Järfälla, Upplands-Bro, Polismyndigheten och Kriminalvården minska och förebygga utvecklingen av det grova våld som utförs av kriminella grupper. Arbetet är inne i en intensiv fas och ett första call-in är genomfört.

GVI-strategin går ut på att polis, kommun, kriminalvård och representanter från lokalsamhället kommunicerar direkt med individer som tillhör kriminella grupper för att förmedla ett gemensamt budskap om att våldet måste upphöra.
– Med GVI har vi tagit ett nytt och viktigt steg i kampen mot det dödliga våldet. När vi ser att barn och unga sugs upp i grov brottslighet måste vi pröva alla metoder som kan ge effekt. Vi vill att de här aktuella personerna ska hitta vägar från det grova våldet till ett bättre liv, säger Torgny Söderberg, lokalpolisområdeschef i Järfälla.
Ett sätt att kommunicera budskapet är genom call-in som är ett informationsmöte dit gruppmedlemmar kallas för att ta emot budskapet och föra det vidare till sina grupper.
Ett första call-in genomfördes igår kväll i Järfälla. Kommundirektörer från Upplands-Bro och Järfälla, lokalpolischef, kommunpolis och representanter från socialtjänsten, sjukvård samt lokalsamhället i kommunerna deltog och talade direkt till gruppmedlemmar som kallats dit. Följande budskap framfördes:

Vi vill inte att du ska dö.
Vi vill inte att du ska döda.
Om våldet fortsätter kommer det att få kännbara konsekvenser för hela gruppen genom sanktioner och ökat fokus från polisen, Kriminalvården och andra brottsbekämpande myndigheter.
Vi vill att du tar emot det stöd som finns för att lämna det kriminella livet. 

Representanter från lokalsamhället deltog både som publik och talare. Talarna delade personliga berättelser om hur våldet har påverkat dem personligen och hela samhället. Publiken bestod bland annat av föreningar, samfund, kommunernas verksamheter och engagerade kommuninvånare.
Operativt arbete fortsätter under hösten
Under april startade det operativa arbetet med GVI genom individuella samtal (custom notifications). Polisen, kommunernas socialtjänster och Kriminalvården har tillsammans genomfört ett 40-tal  enskilda möten med strategiskt viktiga personer som tillhör kriminella grupper i syfte att delge budskapet. Individuella möten fortsätter att genomföras löpande. Arbetet fortsätter även med att kunna rikta sanktioner och ökat fokus mot grupper som varit våldsdrivande, detta för att grovt våld ska ge direkt kännbara konsekvenser och påverka den gruppdynamik som driver våldet.

Fakta om GVI i Järfälla och Upplands-Bro

Gruppvåldsintervention, GVI, är en strategi för att minska och förebygga utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper.
Strategin bygger på tre centrala delar; ett tydligt budskap från samhället om att våldet måste upphöra, snabba och förutsägbara konsekvenser om våldet fortsätter och ett erbjudande om hjälp.
GVI Järfälla och Upplands-Bro genomförs i samverkan mellan polisen, Järfälla och Upplands-Bro, Kriminalvården och lokalsamhället.
GVI har i flera amerikanska studier visat på positiva resultat när det gäller att minska det allra grövsta våldet i kriminella miljöer.
En central utgångspunkt för strategin är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. För att minska våldet ska samhället rikta sina resurser mot de mest våldsdrivande individerna och de grupper som de tillhör.
Strategin används även i Göteborg, Huddinge, Malmö, Uppsala och Örebro.
Malmö var först i landet med att implementera strategin där den går under namnet Sluta skjut. Arbetet med Sluta skjut har utvärderats vid två tillfällen:- 2021: Effektutvärdering av Sluta skjut : En strategi för att minska det grova våldet (diva-portal.org)- 2023: Uppföljning av Sluta skjut – Brottsförebyggande rådet (bra.se)

Nyhet från
Polisen Stockholms län

Publicerad 05 oktober 2023 13:23

Med hjälp av strategin GVI vill Järfälla, Upplands-Bro, Polismyndigheten och Kriminalvården minska och föreby

Källa: Polisen.se


Tags assigned to this article:
Polisens NyheterSverige

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory