Grannsamverkan en förklaring till färre bostadsinbrott

NordenBladet — Allt färre utsätts för bostadsinbrott men under årets mörka månader brukar bostadsinbrotten öka. Tillsammans kan vi vidta åtgärder för att minska risken.
Bostadsinbrott är ett integritetskränkande brott och vi vet att många medborgare oroar sig över att få inbrott i sina bostäder. Därför arbetar Polismyndigheten kontinuerligt med brottsförebyggande och operativa åtgärder för att minska bostadsinbrotten.
Det ser ljust ut när det kommer till utvecklingen av antalet bostadsinbrott i Sverige. Anmälningarna minskar totalt sett vilket är glädjande, för det innebär att färre drabbas.
Under höst- och vintermörkret är det högsäsong för bostadinbrott
Det finns en period under året då det brukar ske en ökning av bostadsinbrotten, årets mörka månader, den period som vi just nu befinner oss i. Tillsammans kan vi arbeta för att göra det svårare för tjuven och begränsa dennes framfart i höst- och vintermörkret.
Grannsamverkan – effektiv metod mot bostadinbrott
Det finns många brottsförebyggande åtgärder att vidta för att minska risken att utsättas. Men en metod förefaller vara särskilt effektiv, vilket skulle kunna vara en av förklaringarna till minskningen av antalet bostadsinbrott i landet – grannsamverkan.
Grannsamverkan är en utvärderad och evidensbaserad brottsförebyggande metod och under senare år har polisen tillsammans med kommunerna, medborgarna och andra aktörer så som försäkringsbolagen genomfört ett omfattande brottsförebyggande metodarbete. Grannsamverkan har bland annat implementerats i allt större omfattning i landets bostadsområden. Grannsamverkan stärker den enskilda och kollektiva förmågan att begränsa risken att utsättas för bostadsinbrott. En fortsatt utökning av grannsamverkan inom villaområden och inte minst flerbostadshus skulle sannolikt leda till att bostadsinbrotten minskar än mer.
Grannsamverkan är ett samarbete och polisen hjälper till att starta upp och håller sedan kontakten med de som ingår i den specifika grannsamverkansgruppen.
Märk-DNA en kompletterande metod
En annan brottsförebyggande metod som har avskräckande effekt på tjuven är märk-DNA, som innebär att värdeföremål märks upp med en unik och spårbar vätska.
– Grannsamverkan är en bra metod att medverka i för att minska risken att utsättas för bostadsinbrott. Om man dessutom kompletterar med ytterligare brottsförebyggande metoder såsom märk-DNA och allmänna råd om hur man skyddar sig har man nått långt för att hålla tjuven borta, säger Damir Celebic, verksamhetsutvecklare mängdbrott, vid Nationella operativa enheten.
Operativ brottsbekämpning av bostadsinbrott
Hälften av alla bostadsinbrott som sker i Sverige bedöms internationella brottsnätverk ligga bakom. Dessa nätverk begår olika sorters tillgreppsbrott där bostadsinbrott är en av brottskategorierna.
Polisen på olika organisatoriska nivåer och verksamhetsområde lägger allt mer fokus på uppdraget att begränsa internationella nätverkens stöldturnéer i Sverige.
Polisen har senaste åren ökat sin förmåga att identifiera brottsserier, tillämpa platsbaserade arbetsmetoder utifrån de lokala problembilderna samt genomföra nationellt underrättelsebaserade kontroller vid strategiska platser mot internationell gränsöverskridande brottslighet.
– De här åtgärderna tillsammans med brottsförebyggande åtgärder är en förklaring till att det sker färre bostadsinbrott i Sverige, säger Damir Celebic.

Läs mer om grannsamverkan, märk-DNA och andra råd om hur du skyddar dig

Allt färre utsätts för bostadsinbrott men under årets mörka månader brukar bostadsinbrotten öka. Tillsammans kan vi vidta åtgärder för att minska risken.

Källa: Polisen.se


Tags assigned to this article:
Polisens NyheterSverige

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory