Finland: Förslaget till ny kundavgiftslag i remissdebatt

NordenBladet — ​Riksdagen förde onsdagen den 9 januari remissdebatt om förslaget till lag om kundavgifter för social- och hälsotjänster. Den nya lagen gäller kundavgifter för de social- och hälsotjänster som landskapen har organiseringsansvaret för. Oppositionen kritiserar regeringen för att höja avgifterna. Enligt oppositionen blir vården dyrare för de mest utsatta.

Enligt propositionen kan avgift tas ut hos kunden endast för de tjänster om vars avgifter det föreskrivs i lagen. Kundens eget landskap tar ut kundavgifterna. Landskapet kan ta ut avgifter som är lägre än det maximala beloppet av avgifterna eller efterskänka avgifter.

Kunden betalar samma avgift för alla tjänster som hör till landskapets organiseringsansvar, oberoende av tjänsteproducent. Även för tjänster som tillhandahålls mot kundsedel eller enligt en personlig budget tas det ut samma kundavgifter som för landskapets tjänster. Tjänsteproducenten får ta ut avgifter endast för oanvända tjänster som inte avbokats.

Kundavgifternas maximibelopp (avgiftstak) för kunden är 683 euro per kalenderår. Enligt propositionen räknas i avgiftstaket  i fortsättningen även in avgifterna för besök och vårdåtgärder inom mun- och tandvården, avgifterna för tillfällig hemsjukvård och hemsjukhusvård, avgifterna för prehospital akutsjukvård samt avgifter som betalats med utkomststöd.

Enligt propositionen är hälso- och sjukvårdstjänsterna för minderåriga i fortsättningen avgiftsfria. Ändringen utvidgar avgiftsfriheten till att gälla även sluten hälso- och sjukvård och specialiserad sjukvård. För förebyggande tjänster tas  det i regel inte ut några kundavgifter i fortsättningen heller. Även sådana besök inom öppenvården som gäller psykisk ohälsa eller missbruksproblem är avgiftsfria.

I den föreslagna kundavgiftslagen ingår även bestämmelser om avgifter för långvarigt serviceboende. Samtidigt förenhetligas grunderna för de inkomstbundna avgifter som tas ut för långvarig eller fortgående och regelbunden service.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till social- och hälsovårdsutskottet för vidare behandling.

Regeringens proposition RP 310/2018

 

Källa: Eduskunta.fi


Tags assigned to this article:
FinlandRiksdagen

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory