Annons:

Förebygg inbrott i sommarstugor – Skydda, iaktta, informera polisen

NordenBladet — Slutet av sommarsäsongen är början på säsongen för inbrott i fritidsbostäder. Tomma stugor är ett lätt byte för inbrottstjuvar.
Det effektivaste sättet att ingripa i och förebygga inbrott är beredskap.
– Skydda din fritidsbostad med bättre lås, öka belysningen, skaffa övervaknings- och larmutrustning, säger polisinspektör Tuomas Pöyhönen vid Polisstyrelsen.
Utredningen av inbrott i sommarstugor kan underlättas av om polisen informeras om ovanliga eller främmande personer som rör sig nära fritidsbostäder. Grannar och i synnerhet de som är fast bosatta på orten spelar en nyckelroll i detta.
– Alla observationer om främmande personer hjälper polisen att reda ut dessa inbrott. Om du märker misstänkta rörelser eller personer på stug- och skogsvägar, ska du skriva upp registernumren och informera polisen om dem per telefon eller e-post. Kontaktuppgifter hittar du på polisens webbplats under avsnittet Tipsa polisen, säger Pöyhönen.
Undantagsförhållanden har både minskat och ökat antalet inbrott
Av brott som polisen fått kännedom om under januari–juni under innevarande år ökade antalet egendomsbrott mest. Av egendomsbrott ökade i synnerhet inbrott i fritidsbostäder.
Enligt Tuomas Pöyhönen har antalet inbrott i sommarstugor ökat i år jämfört med året innan.
– Under innevarande år begick man till och med 46 procent fler inbrott i sommarstugor fram till början av juli jämfört med året innan. Polisen registrerade 716 anmälningar om inbrott i sommarstugor, medan 490 anmälningar registrerades i fjol.
Enligt Tuomas Pöyhönen är det möjligt att ökningen i inbrott i sommarstugor i början av året beror på årlig variation. Undantagsförhållanden som coronan orsakat inverkar kanske på situationen.
– På grund av restriktionerna som coronaviruset medförde kunde personer från Nyland inte åka till sina stugor i mars–april, vilket gjorde stugorna ett lätt byte för inbrottstjuvar. Å andra sidan tillbringade många mera tid på sina stugor än vanligt på grund av distansarbete, så inbrottstjuvarna kom inte åt deras stugor.
Stugorna har kanske också utrustats bättre än normalt, så det kan till exempel finnas datorer, tv:ar och elektronik som lockar tjuvar till stugan. Egendom att stjäla och omvandla till pengar har alltså varit tillgänglig.
Enligt Pöyhönen finns det ett brett spektrum med förövare, från personer som har problem med missbruk och bor på orten till rörlig brottslighet. När gränsrestriktionerna gällde minskade antalet utländska misstänkta, men när gränserna öppnades började antalet utländska misstänkta öka igen.
Skydd
Tuomas Pöyhönen påminner att begreppet fritidsbostad har utvidgats. En fritidsbostad är inte längre nödvändigtvis en stuga på en sjöstrand, utan den kan vara ett radhus i en tätort eller till exempel en lägenhet i ett höghus i någons gamla hemstad.
Oberoende av hurdan eller var fritidsbostaden är, är det bra att skydda den ordentligt eftersom den kan vara tom länge och bli föremål för brott.
– Man ska inte lämna värdefull egendom i sin fritidsbostad, om inte själv är på plats. Det är viktigt att i synnerhet föra bort vapen och ammunition i bättre förvar. Och om du är tvungen att lämna värdeföremål i bostaden ska du märka dem, skriva upp identifikationsuppgifterna och fotografera föremålen med identifikationen, säger Pöyhönen.
Sätt att förebygga inbrott i sommarstugor: skydda, iaktta, informera polisen

Kom överens om att invånarna i området övervakar områdets säkerhet alltså iakttar hur misstänkta personer rör sig och vad de gör samt informerar polisen om dem vid behov. När brottslingen märker att hen blivit upptäckt, blir hen sällan kvar i området utan ger sig iväg.
Lämna inte värdefull egendom tillgänglig. För bort allt värdefullt och intressant från stugan. Lämna inga vapen, alkohol, elektronik, arbetsmaskiner, dvs. inget som är lätt att sälja vidare på svarta marknaden eller på internet.
Om du är tvungen att lämna värdefull egendom i stugan, fotografera egendomen och skriv upp eventuella identifikationsuppgifter. Du kan även märka din egendom. Lämpliga verktyg för märkning finns tillgängliga, och med dem kan du sköta enskilda identifikationsmärkningar utan besvär.
Låt gardinerna vara öppna. Då kan en tjuv se att det inte finns något att stjäla i stugan.
Skaffa övervaknings- och larmutrustning. Inbrottslarm och övervakningskameror samt dekaler och skyltar som upplyser om dem är klart avskräckande.
Ploga inte vägen till stugan i onödan, om du inte är på stugan.
Ta postlådan bort från vägkanten efter sommaren.

Titta på polisens tipsvideo:
Vinkkari: Inbrott i sommarstuga

Vinkkari: Bostadsinbrott

Källa: Poliisi.fi


Tags assigned to this article:
Finlandnyheterpolisen

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory