Fler ansökningar om stöd för avhoppare som vill lämna kriminaliteten

NordenBladet — Kommunernas behov av stöd för avhoppare fortsätter stadigt att öka. När ansökningstiden för att få bidrag från Polismyndigheten för insatser i avhopparärenden nu har löpt ut har 57 kommuner och stadsdelar ansökt om ekonomiskt stöd i 187 avhopparärenden.

I fjol hanterade polisen 166 ärenden från 45 kommuner och stadsdelar, vilket tyder på att arbetet med stöd till avhoppare fortsätter att öka både i numerär och geografiskt.
– Vi ser det som ett tecken på dels en ökad vilja att lämna ett liv i kriminalitet, dels att polis och kommuner blivit allt bättre på att ge stöd till avhoppare, säger Josefina Gunér, nationell avhopparsamordnare.
Under 2023 registrerade polisen drygt 400 individer som uppgivit att de vill lämna den kriminella miljön och bett om samhällets hjälp till detta.
När en individ tagit kontakt med polisen eller socialtjänsten görs en bedömning om personen kan bli avhoppare.
– Ungefär hälften faller i denna process bort då de antingen inte uppfyller kriterierna för att anses vara en avhoppare alternativt att de inte känner sig redo att hoppa av, säger Josefina Gunér.
När polis och socialtjänst är överens om att individen kan bli en avhoppare inleds ett avhopparärende. Det är i dessa ärenden som kommunerna sedan kan ansöka om statliga medel. Hur många ärenden som Polismyndigheten delar ut stöd till beräknas vara klart under hösten.
Vad är avhopparverksamhet?

Fakta

För att en kommuns ansökan ska tilldelas medel behöver polis och socialtjänst ha samverkat i ett avhopparärende.
Det ska röra sig om en person som bedöms vara involverad i organiserad brottslighet, är motiverad att lämna den kriminella miljön och bedöms vara i samhällets stöd och skydd för att klara det.
Därutöver behöver avhopparen ha godkänt att information delas mellan polis och socialtjänst samt accepterat de individuella villkor som polisen ställt för att ingå i avhopparverksamhet.
Personen får heller inte vara målsägande, vittne eller misstänkt i en förundersökning. Om så är fallet finns andra sätt att få samhällets stöd och skydd.
Som avhoppare får man hjälp med livsstilsförändring där bland annat få hjälp till arbete eller studier och stöd att bli av med missbruk är centrala delar. Polisens roll är att, utifrån en hotbildsbedömning, ge skyddsåtgärder samt att kontrollera att avhopparen följer överenskommelser.
Polismyndigheten delar ut 72, 5 miljoner kronor för att stödja och samordna avhopparverksamhet. Medlen får användas för bidrag till kommuner, myndigheter och andra organisationer som hjälper personer att lämna ett liv i kriminalitet (avhopparverksamhet) och för kostnader för att förstärka och utveckla arbetet med stöd till avhoppare.
Förra året delades drygt 70 miljoner kronor fördelat på 164 ansökningar ut till kommuner. Två ansökningar avslogs.

Nyhet från
Polisen

Publicerad 18 juni 2024 09.00

Kommunernas behov av stöd för avhoppare fortsätter stadigt att öka. När ansökningstiden för att få bidrag från

Källa: Polisen.se


Tags assigned to this article:
Polisens NyheterSverige

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory