Finland: Hållbart byggande kräver koll på avfallet

NordenBladet – Behovet av nya hus och byggnader växer ständigt, men baksidan av byggandet är klimatutsläpp och sopberg. Bara en del av byggavfallet återvinns, trots ambitiösa politiska mål. Nordiska hållbarhetsutskottet föreslår ett digitalt verktyg för att kartlägga byggavfallet i Norden.

Byggavfallet står för nästan en fjärdedel av Europas sopberg, och på global nivå står byggbranschen för en tredjedel av alla koldioxidutsläpp. Enligt EU:s miljömål ska 70 procent av byggavfallet återvinnas 2020, men det målet kommer inte att uppnås.

Nu behövs praktiska verktyg

– Det är jättebra att vi har ambitiösa mål, men just nu är det bråttom att skaffa verktyg för att genomföra dem, säger Anna-Kaisa Ikonen, parlamentariker från Finland och medlem i Nordiska rådets hållbarhetsutskott.

Utskottet enades om en rad förslag om klimatsmart byggande och avfallsåtervinning när de träffades på Septembermötet i Helsingfors den 3 september.

Nordisk byggkonferens

Förutom ett digitalt verktyg för kartläggning av byggavfall, vill utskottet också utveckla incitament för byggbranschen att minska sina koldioxidutsläpp och öka en hållbar användning av trä som byggmaterial. Utskottet föreslår även en byggkonferens med representanter för både politik och byggbranschen i Norden.

Träbyggande i fokus

Sedan tidigare pågår arbetet med att samordna byggregler och byggstandarder i Norden, och ett treårigt projekt för att främja ett industriellt träbyggande i Norden. Men för att bli miljövänligt, behöver byggandet i Norden bli betydligt mer cirkulärt och återvinningen öka.

– Vi behöver tillförlitlig information om hur mycket återvinningsbart material vi har tillgång till – och det är en utmärkt sak att göra på nordisk nivå, säger Anna-Kaisa Ikonen.

Källa: Norden.orgHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory