VET DINA RÄTTIGHETER! Färre än hälften av EU-resenärerna känner till sina rättigheter

VET DINA RÄTTIGHETER! Färre än hälften av EU-resenärerna känner till sina rättigheter

NordenBladet – EU-kommissionen offentliggör (13.01.2020) resultaten av en Eurobarometerundersökning om passagerarrättigheter i EU. Enligt undersökningen är 43 % av de européer som har rest med flyg, tåg, buss eller båt under det senaste året medvetna om att EU har fastställt rättigheter för passagerare.

– Europeiska unionen är det enda område i världen där invånarna har skydd av fullständiga passagerarrättighter, säger transportkommissionär Adina Vălean. Men de här rättigheterna måste bli mer allmänt kända och lättare att förstå och följa. Våra regler bör också ge större rättssäkerhet för både passagerarna och näringslivet. Därför har EU-kommissionen föreslagit en modernisering av flyg- och tågpassagerares rättigheter. Nu krävs att rådet och Europaparlamentet snabbt når en överenskommelse om dem så att folk som reser inom EU verkligen är skyddade.

Passagerarrättigheterna är fastställda på EU-nivå, men det är transportföretagen som sköter om tillämpningen och nationella myndigheter som övervakar att reglerna följs. Skillnader mellan rutinerna i olika länder kan göra det svårt för passagerarna att få en tydlig bild av vad de ska göra och vem de ska vända sig till, särskilt som passagerare ofta reser mellan olika EU-länder.

EU-kommissionen har redan ökat insatserna för att både förtydliga reglerna om passagerarrättigheter och göra dem mer kända. Det har skett genom lagstiftningsförslag om flyg- och tågpassagerares rättigheter, genom riktlinjer och genom regelbunden kommunikation om relevant rättspraxis. EU-kommissionen har också lanserat en informationskampanj.

Fler resultat från undersökningen:

  • Om man även räknar med svarande som inte rest på något av de aktuella sätten under det senaste året känner 32 % av alla svarande till att passagerare på flyg, tåg, buss och båt har vissa rättigheter i EU. Men bara 14 % känner till de specifika rättigheterna vid flygresor, 8 % vid tågresor, 5 % vid bussresor och 3 % vid båtresor. Sannolikheten är större att svarande som har rest på minst ett av dessa sätt känner till passagerarrättigheterna (43 % jämfört med 32 %), men andelen ligger ändå under 50 %.
  • Andelen resenärer som anser att transportföretagen har informerat dem väl om deras rättigheter inför resan varierar efter transportsätt: 40 % för flygpassagerare, 29 % för båtpassagerare, 26 % för tågpassagerare och 26 % för busspassagerare. Procenttalen är ännu lägre för information som ges under och efter resan.
  • Svarande som har upplevt störningar under flygresor är mer benägna att klaga än de som rest på annat sätt: 37 % av flygpassagerare jämfört med 26 % av busspassagerare, 24 % av tågpassagerare och 18 % av båtpassagerare. För alla transportsätt tillsammans är andelen 26 %. Av svarande som har upplevt störningar under resan har 72 % inte gjort något officiellt klagomål. Det beror främst på att de upplever att det inte tjänar något till (45 %) eller att det gäller ett så litet belopp (25 %).
  • 53 % av de som har upplevt störningar under flygresor under de senaste tolv månaderna uppger att flygbolaget erbjudit någon form av hjälp (t.ex. mat och dryck, ombokning, ekonomisk ersättning eller inkvartering), oavsett om de klagade eller inte. Endast 43 % av de svarande som rest med tåg och 38 % som rest med buss eller båt uppger att transportföretagen har erbjudit hjälp vid störningar.
  • 55 % av de svarande som har kontaktat transportföretaget om en störning uppger sig vara nöjda med hur klagomålet behandlades, men bara 37 % av de som drabbats av en störning anser att transportföretaget informerat dem om klagomålsförfarandet på ett tillfredsställande sätt.
  • En stor majoritet (81 %) av de som i något skede har begärt stöd för en person med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet (dvs. 8 % av svarande) säger sig vara nöjda med transportföretagets svar. Andelen är mindre (60 %) när resan gjorts med fler än ett transportsätt.

Vad händer nu?

Resultaten av undersökningen kommer att bidra till två pågående lagstiftningsförfaranden om rättigheter för tåg- och flygpassagerare samt utvärderingar av rättigheterna för busspassagerare, båtpassagerare respektive flygpassagerare med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet (titta HÄR). Tillgänglighet till resor med olika transportmedel för dessa passagerare, liksom för andra resenärer, kommer också att beaktas i detta sammanhang.

Bakgrund

Undersökningen genomfördes mellan den 19 februari och den 4 mars 2019 och omfattade intervjuer med 27 973 EU-medborgare.

Det finns EU-lagstiftning för alla transportsätt för att skydda passagerares rättigheter och se till att de inte går förlorade bland alla nationella regler. Det här är unikt i världen, då ingen annan världsdel erbjuder sådant passagerarskydd för alla typer av transportmedel.

Mer information

De fullständiga resultaten från Eurobarometerundersökningen om passagerarrättigheter

Information om passagerarrättigheter i EU finns på Ditt Europa.

Foto: PexelsHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory