Europeiska kommissionen presenterar tankar om ett starkt socialt Europa för en rättvis omställning

NordenBladet – I dag offentliggör EU-kommissionen ett meddelande om vägen till ett starkt socialt Europa för en rättvis omställning. I meddelandet beskriver kommissionen hur dagens utmaningar och möjligheter kan bemötas med socialpolitik, ger förslag på vad som kan göras på EU-nivå de närmsta månaderna och ber om synpunkter på ytterligare åtgärder på alla nivåer inom sysselsättning och sociala rättigheter. Redan i dag inleder kommissionen ett första samråd med arbetsmarknadens parter – företag och fackföreningar – om frågan om rättvisa minimilöner för arbetstagare i EU.

– EU går i dag igenom stora förändringar vad gäller miljön, den digitala utvecklingen och den åldrande befolkningen. I mötet med dessa förändringar vill kommissionen se till att människorna fortsätter att stå i centrum och att ekonomin gagnar dem. Vi har redan ett verktyg, nämligen den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Nu vill vi försäkra oss om att EU, medlemsländerna och de berörda parterna är redo att driva igenom politiken i pelaren, säger Valdis Dombrovskis, verkställande vice ordförande för en ekonomi för människor.

– Miljoner européers arbetsliv kommer att förändras de närmsta åren. Vi måste arbeta för att framtidens arbetskraft ska utvecklas. EU:s innovativa och inkluderande sociala marknadsekonomi måste handla om människor och erbjuda dem bra jobb med rimliga löner. Inget medlemsland, ingen region och ingen människa får lämnas utanför. Vi måste fortsätta att sträva efter hög standard på arbetsmarknaderna, så att alla européer kan leva ett anständigt och ambitiöst liv, säger Nicolas Schmit, kommissionär med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter.

Dagens EU är en unik plats där välstånd, rättvisa och en hållbar framtid är lika viktiga mål. I EU finns några av världens högsta levnadsstandarder, bästa arbetsvillkor och mest ändamålsenliga sociala skyddsnät. Med det sagt står EU i dag inför ett antal förändringar, bl.a. omställningen till en klimatneutral ekonomi, digitaliseringen och förändringar i befolkningsstrukturen. Dessa förändringar innebär nya utmaningar och möjligheter för arbetstagarna. Den europeiska gröna given – kommissionens nya tillväxtstrategi – måste försäkra att EU även i framtiden har världens mest avancerade välfärdssystem och är ett nav för innovation och konkurrenskraftigt entreprenörskap.

Meddelandet som publiceras i dag bygger på den europeiska pelaren för sociala rättigheter som proklamerades av EU:s institutioner och ledare i november 2017. Kommissionen uppmanar alla EU-länder, regioner och samarbetspartner att dela med sig av sina åsikter om vägen framåt och sina planer på att agera mot pelarens mål. Detta kommer att bidra till en handlingsplan som ska utarbetas 2021 och spegla alla bidrag. Handlingsplanen kommer att läggas fram för godkännande på den högsta politiska nivån.

För egen del presenterar kommissionen i dag planerade initiativ som redan bidrar till att genomföra pelaren. Viktiga åtgärder 2020 är bland andra:

  • Rättvisa minimilöner för arbetstagare i EU
  • En europeisk jämställdhetsstrategi och bindande åtgärder för lönetransparens
  • En uppdaterad kompetensagenda för Europa
  • En uppdaterad ungdomsstrategi
  • Toppmöte om plattformsarbete
  • Grönbok om åldrande
  • Strategi för personer med funktionshinder
  • Demografisk rapport
  • Det europeiska systemet för arbetslöshetsåterförsäkring

Initiativen bygger på arbete som EU redan har gjort sedan pelaren proklamerades 2017. Men det räcker inte med åtgärder enbart på EU-nivå. Nyckeln till framgång finns hos nationella, regionala och lokala myndigheter samt arbetsmarknadens parter och berörda aktörer på alla nivåer. Alla européer bör ha samma möjligheter att utvecklas– vi behöver bevara, anpassa och förbättra vad våra föräldrar och deras föräldrar har byggt.

Samråd om rättvisa minimilöner

Antalet anställda i EU är rekordhögt. Men många arbetande människor kämpar fortfarande för att få ekonomin att gå ihop. Ursula von der Leyen har uttryckt ett önskemål om att alla arbetstagare i EU ska ha en rättvis minimilön som ger dem anständiga levnadsförhållanden var de än arbetar.

Kommissionen inleder i dag ett första samråd med arbetsmarknadens parter – företag och fackföreningar – om frågan om en rättvis minimilön för arbetstagare i EU. Kommissionen är beredd att lyssna. Den vill veta om arbetsmarknadens parter tycker att EU behöver agera, och om de i så fall vill förhandla om det själva.

Målet är inte att alla ska ha samma minimilön. Alla eventuella förslag, om de så handlar om kollektivavtal eller lagstiftning, ska ta hänsyn till nationella traditioner. Några länder har redan utmärkta system, Kommissionen vill se till att alla system är ändamålsenliga, tillräckligt täckande, omfattar grundliga samråd med arbetsmarknadernas parter och har en lämplig uppdateringsmekanism.

Bakgrund

Social rättvisa är grunden för den europeiska sociala marknadsekonomin och EU-samarbetet. I grunden för dessa ligger också tanken att social rättvisa och välstånd är hörnstenar i ett motståndskraftigt samhälle med världens högsta välståndsnivå.

Vi befinner oss i förändringens tid. Klimatförändringar och miljöförstöring kräver att vi anpassar vår ekonomi och industri, hur vi reser och arbetar och vad vi köper och äter. Artificiell intelligens och robotteknik förväntas skapa nästan 60 miljoner nya jobb världen över de kommande 5 åren, medan många jobb kommer att förändras eller till och med försvinna. Europas befolkningsstruktur förändras – i dag lever vi längre och hälsosammare liv, tack vare framsteg inom medicin och folkhälsa.

Dessa förändringar, möjligheter och utmaningar påverkar alla länder och alla européer. Det är rimligt att bemöta dem tillsammans och att börja genast. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter är kommissionens svar på dessa grundläggande ambitioner. Den sociala pelaren omfattar 20 principer och rättigheter som är centrala för rättvisa och välfungerande arbetsmarknader och välfärdssystem i 2000-talets EU.

Läs mer

Frågor och svar: ett starkt socialt Europa för en rättvis omställning

Faktablad: ett starkt socialt Europa för en rättvis omställning

Meddelande ett starkt socialt Europa för en rättvis omställning

Första fasen av samråd med arbetsmarknadens parter om rättvisa minimilöner i EU

Webbsida för synpunkter om genomförandet av pelaren


Tags assigned to this article:
EUEU-kommissionenEuropeiska kommissionen

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory