EU-kommissionen stärker skyddet för europeiska immateriella rättigheter på globala marknader

NordenBladet – Europeiska kommissionen offentliggjorde 09.01.2020 den senaste rapporten om skydd och efterlevnad av immateriella rättigheter i länder utanför EU. Även om utveckling har skett på området sedan den tidigare rapporten finns det fortfarande vissa problem och ett antal områden som kan förbättras och åtgärdas. Intrång i immateriella rättigheter över hela världen kostar europeiska företag miljarder euro i förlorade intäkter och hotar tusentals arbetstillfällen. I dagens rapport identifieras tre grupper av länder där EU kommer att inrikta sina insatser.

– Att skydda immateriella rättigheter som varumärken, patent eller geografiska beteckningar är nödvändigt för EU:s ekonomiska tillväxt och vår förmåga att främja innovation och konkurrera globalt, sa handelskommissionär Phil Hogan. Hela 82 % av all EU:s export alstras av sektorer som är beroende av immateriella rättigheter. Intrång i immateriella rättigheter, som t.ex. påtvingad tekniköverföring, stöld av immateriella rättigheter, varumärkesförfalskning och piratkopiering hotar hundratusentals arbetstillfällen i EU varje år. Den information som samlas in i rapporten kommer att hjälpa oss att bli ännu effektivare när det gäller att skydda EU:s företag och arbetstagare mot intrång i immateriella rättigheter som varumärkesförfalskning eller piratkopiering.

De geografiska och tematiska prioriteringarna för EU-åtgärderna för att skydda immateriella rättigheter har sin grund i hur mycket ekonomisk skada som orsakas företagen inom EU. Rapporten kommer att bidra till ytterligare fokusering och målinriktade insatser. Den uppdaterade förteckningen över prioriterade länder delas in i tre kategorier som återspeglar omfattningen av problemen och hur ihållande de är: 1) Kina 2) Indien, Indonesien, Ryssland, Turkiet, Ukraina 3) Argentina, Brasilien, Ecuador, Malaysia, Nigeria, Saudiarabien och Thailand

Kina ligger bakom den största andelen varumärkesförfalskade och piratkopierade varor som anländer till EU både vad gäller värde och volym. Mer än 80 % av de förfalskade och piratkopierade varor som beslagtas av EU:s tullmyndigheter kommer från Kina och Hongkong.

En hög skyddsnivå för immateriella rättigheter är ett standardinslag i alla EU:s handelsavtal. Kommissionen deltar också i dialoger, arbetsgrupper och tekniska program med nyckelländer och -regioner, t.ex. Kina, Latinamerika, Sydostasien och Afrika. Särskilda åtgärder under de senaste två åren omfattar bland annat:

  • Tekniskt stöd för anslutning till internationella avtal om immateriella rättigheter.
  • Informationsseminarium för småföretag om vikten av immateriella rättigheter.
  • Utbildning av tulltjänstemän, domare och poliser om skydd av immateriella rättigheter.
  • Utbildning för patentgranskare.
  • Utbildning i licensiering av skyddade växtsorter.

Kommissionen bidrar också aktivt till skydd och efterlevnad av immateriella rättigheter på multilateral nivå, t.ex. genom Världshandelsorganisationen (WTO), Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

I rapporten lyfter man också fram immateriella rättigheter för växtsorter. Växtförädling kan spela en viktig roll för att öka produktiviteten och kvaliteten i jordbruket, samtidigt som belastningen på miljön minimeras. EU vill uppmuntra investeringar och forskning på området, bland annat i utvecklingen av nya grödor som är motståndskraftiga mot torka, översvämning, uppvärmning och förhöjd salthalt. Detta så att grödorna bättre kan klara de negativa konsekvenserna av klimatförändringar. Skyddet av växtsorter blir därför en av kommissionens prioriteringar under den kommande perioden.

Bakgrund

Effektiva, välutformade och balanserade system för immateriella rättigheter är centrala för att främja investeringar, innovation, tillväxt och EU-företagens globala affärsverksamhet. I detta sammanhang deltar Europeiska kommissionen aktivt i arbetet med att stärka skyddet och efterlevnaden av immateriella rättigheter, även genom sin handelsagenda, i länder utanför EU.

Branscher med vidsträckt användning av immateriella rättigheter stod för cirka 84 miljoner europeiska arbetstillfällen och 45 % av EU:s totala BNP under perioden 2014–2016. 82 % av EU-exporten kom från sådana branscher. Inom dessa sektorer har EU ett handelsöverskott på runt 182 miljarder euro. Uppskattningsvis 121 miljarder euro eller 6,8 % av all import till EU är varumärkesförfalskad eller piratkopierad.

Mer information

Rapport om skydd och säkerställande av immateriella rättigheter i tredjeländer

Immaterialrätt och EU:s handelspolitikHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory