Ett löpningsevenemang i Vanda ledde till utredning av ekonomisk brottslighet och till böter

NordenBladet —

14.01.2020 kl 14.52Östra Nyland
Ekobrottsundersökningen vid polisinrättningen i Östra Nyland har undersökt en misstänkt sammankomstförseelse och en misstänkt räddningsförseelse i verksamheten hos ett bolag från Nokia som ordnar motions- och löpningsevenemang även på riksnivå. Brottsmisstanken hör samman med ett löpningsevenemang som ordnades i Håkansböle i Vanda i maj 2019 och med observerade brister i tillstånds- och säkerhetshandlingarna för evenemanget.– Brottsutredningen inleddes efter att räddningsverket lämnat en begäran om undersökning till polisens tillståndssektor. Man hade gjort observationer vid en myndighetsgranskning och de hade framkommit uppgifter som gav anledning att misstänka att det bolag som ansvarade för ordnandet av löpningsevenemanget, säkerheten och uppfyllandet av tillståndsvillkoren med avsikt eller av oaktsamhet hade försummat sin anmälningsskyldighet och därigenom orsakat en betydande risk för den allmänna ordningen och säkerheten, berättar utredningsledare, direktör för ekobrottsenheten Mikko Kiiski vid polisinrättningen i Östra Nyland.– Bolaget hade inte lämnat in några som helst handlingar till myndigheterna, som till exempel händelserapport eller akutvårdsplan, inom den utsatta tiden. Det fanns inte heller tillräckligt med ordningsvakter, fortsätter Kiiski.I förundersökningen har det också framkommit att en räddningsplan och säkerhetshandlingar hade lämnats in till myndigheterna först när evenemanget redan var på gång och därför finns det anledning att även misstänka en räddningsförseelse.En viktig aspekt vid ekobrottsutredningen var att utreda om förfarandet hade gett arrangören orättmätig ekonomisk vinning – dvs. om den misstänkta försummelsen av skyldigheterna hade gett arrangören vinning.– När det gäller det enskilda evenemanget har förundersökningen visat att den orättmätiga vinningen varit tämligen liten. Polisen och åklagaren har tillsammans bedömt att böter är en tillräcklig sanktion i det här fallet, berättar Kiiski.Misstänkt för brott och föremål för strafförfarandet var en person i bolagets ledning som varit ansvarig för den operativa ledningen av företaget samt för beslutsfattandet och därigenom för ordnandet av evenemanget från bolagets sida.Förundersökningen genomfördes i slutet av 2019 så att man drog fördel av den så kallade modellen för påskyndad utredning , som tagits i bruk inom ekobrottsundersökningen. En påskyndad förundersökningsprocess syftar bland annat till att minska antalet öppna ekobrottsfall. Med hjälp av modellen har man också kunnat förkorta den tid som utredningen av brott tar i anspråk. Modellen har utnyttjats mångsidigt även vid tidigare utredningar av ekonomiska brott.

Källa: Poliisi.fi


Tags assigned to this article:
FinlandPolisens Nyheter och händelser

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2021 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory