Estnisk folkkultur: VAR kan du studera, databas för FOLKKULTUR och lista över föreningar

Estnisk folkkultur: VAR kan du studera, databas för FOLKKULTUR och lista över föreningar

NordenBladet – Området folkkultur inkluderar hobbyverksamhet, folktradition, immateriell folklore, forskning, bevarande och förevigande av nationella och regionala traditionella kulturer, offentliga kulturevenemang och sociala aktiviteter inom området folkkultur, utbildning och tjänstutbildning som baserar sig på kreativa och nationella traditioner.

Statens uppgift är att garantera uppskattning, bevarande och utveckling av det immateriella kulturarvet, liksom hållbarheten för sång- och dansfestivalstraditionen.

I Estland finns det många som har folkkultur som hobby och deras antal växer trots att befolkningen krymper. Folkkulturens popularitet garanterar att de gamla traditionerna förblir livskraftiga även i dag. Tack vare konsekvent handling och fortsättning av traditioner förblir spelandet av kantele, korsång och traditionen att bära folkdräkter levande. De är bara en del av den rika estniska folkkulturen.

Sakkunniga inom folkkultur utbildas vid Universitetet i Tallinn, Universitetet i Tartu, vid Viljandi akademi som tillhör universitetet i Tartu och Estlands teater- och musikakademi. Många sektorer har skapat ett system för yrkeskvalifikationer.

Statistik
– Enligt databasen i folkkulturcentret finns det mer än 87 000 entusiaster i permanent aktiva grupper. Entusiasterna arbetar i nästan 2 800 institutioner eller organisationer och har mer än 4 700 instruktörer.
– Det finns nästan 40 000 sångentusiaster i Estland.
– Det finns cirka 450 folkets hus (kulturcentra, klubbar eller bygdegårdar) i Estland.
Databas för folkkultur »
OBS! Databasen är för närvarande inte synlig på grund av uppdatering!
Estlands statistikdatabas: folkkultur »

De viktigaste samarbetspartners:
Folkkulturcentrum (Rahvakultuuri Keskus)

Folkkulturcentrum är ett statligt kompetenscenter som samlar information inom fältet, implementerar utbildning och ger råd till och stödjer organisationer och individer som arbetar inom folkkulturområdet.
Folkkulturcentret sysselsätter en folkkulturexpert i varje landskap, vars huvudsakliga uppgift är att styra folkkultursektorn och leda nationella folkkulturevenemang (sång- och dansfestivaler, folklorefestivaler).

Folkkulturcentrets huvuduppgifter:
– upprätthålla en databas inom området folkkultur;
– att hantera listan över Estlands immateriella kulturarv på grundval av UNESCO:s konvention för skydd av det immateriella kulturarvet, – som Estland anslöt sig till 2006,
– organisera handhavande av ansökningar om stödprogram för folkkultur, i dessa fall finansieras stödet av kulturministeriet;
– organisera utbildningsevenemang och kurser inom folkkultur.

Estlands sång- och dansfeststiftelse (Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus)
En statlig stiftelse vars uppgift är att organisera både nationella och ungdomars sång- och dansfestivaler. Stiftelsen organiserar fördelning av bidrag till föreningar som är involverade i förberedelserna för sång- och dansfestivaler, som finansieras av kulturministeriet.


Foto: (NordenBladet/Helena-Reet Ennet)

Estlands regionala kulturpolitiska råd (Eesti Regionaalse Kultuuripoliitika Nõukoda, ERKPN)
är ett rådgivande organ som inrättades under kulturministeriets regi 1997 och är fortfarande i drift. Rådet består av kulturtjänstemän från alla landskapsregeringar, samt företrädare för folkkulturcentret, inrikesministeriet och kulturministeriet.

Verksamheten inom ERKPN samordnas av kulturministeriets avdelning för kulturella värden. Rådets medlemmar samarbetar med ministeriets rådgivare i frågor som rör landskapen.

Rådet för det immateriella kulturarvet (Vaimse kulttuuripärandi nõukogu, VKPN)
VKPN är en expertgrupp som inrättades 2009 och hör ihop med kulturministeriet. Rådets huvuduppgifter är att utveckla verksamhetsinriktning och skyddsmedel för det immateriella kulturarvet, lägga fram förslag om dessa till kulturministeriet och upprätta en lista över Estlands immateriella kulturarv med dess kulturella värden.

Centralorganisationer för folkkultur
Den grundläggande aktiviteten för centralorganisationer för folkkultur är att utveckla kreativ hobbyverksamhet inom specialområden. Föreningarna fungerar som paraplyorganisationer, som är registrerade föreningar. Föreningarna beställer ofta nya produktioner, organiserar nationella och internationella specialevenemang för olika åldersgrupper, genomför utbildningsaktiviteter och utfärdar yrkescertifikat.

Kulturministeriet tilldelar ett årligt driftbidrag till centralorganisationer för folkkultur så att organisationerna kan genomföra ett handlingsprogram baserat på deras utvecklingsprogram.

Centralorganisationer för folkkultur:
– Estlands körförening (Eesti Kooriühing)
– Estlands folkdans- och folkmusikförening (Eesti Rahvatantsu- ja Rahvamuusika Selts)
– Estländska råd för nationell folktradition (Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu)
– Estlands förbund för folkkonst och handarbete (Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit)
– Estlands amatörteaterförbund (Eesti Harrastusteatrite Liit)
– Estlands förbund för kulturföreningar (Eesti Kultuuriseltside Ühendus)

Regionala och specialiserade organisationer
Organisationer och institutioner som är viktiga för kulturmiljöer är Kynö kulturmiljöstiftelse (SA Kihnu Kultuuriruum), Sakala landskaps kulturinstitutförbund (MTÜ Mulgi Kultuuri Instituut) och, som en statlig institution, Võru institut (Võru Instituut).

Võru-institutet är ett forsknings- och utvecklingsinstitut (statlig institution) som inrättades 1995 under regi av kulturministeriet. Institutets aktiviteter rör främst det historiska Võrumaa och hjälper till att bevara folkets eget språk och kultur.
Kynö kulturmiljöstiftelse och Sakala landskaps kulturinstitut är paraplyorganisationer som samordnar samhällets gemensamma aktiviteter inom folkkulturområdet.
Förbundet för Estlands folkmusikcentrum är en förening som verkar över hela landet och som sprider levande traditionell musik och stöder hobbyutbildning på området. Det är fråga om ett partner- och informationscenter för estniska musikskolor, folkrörelser, traditionella musikensembler, folkloregrupper, enskilda duktiga musiker och traditionella musikentusiaster. Friskola August Pulst institut och informationssamling av traditionell musik har också etablerats i anslutning till centret. Kulturministeriet tillhandahåller driftsstöd till folkmusikcentret.

Foto i början: Folkmusik framförd av unga musiker Sandra S.S och Estella Elisheva
Källa: NordenBladet.ee


High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory