Digitala tjänster ska förebygga brott på nätet

NordenBladet — Studenter i Umeå har i samarbete med polisen tagit fram fyra innovativa förslag till digitala tjänster som ska kunna förebygga brottslighet riktad mot barn och unga på nätet.
Det är studenter vid Designhögskolan i Umeå som i samarbete med polisen och ungdomar utvecklat fyra innovativa förslag till digitala tjänster som ska kunna förebygga brottslighet riktad mot barn och unga på nätet.
– Den brottsliga aktiviteten flyttar successivt till den digitala världen. De barn och ungdomar som idag växer upp bygger sina liv alltmer kring internet och sociala medier, medan polismyndigheten fokuserar på en värld där det fysiska mötet premieras, säger projektledare hos Polismyndigheten och projektetsinitiativtagare.
– Brottsligheten mot barn och ungdomar på nätet ökar för varje år och det finns ett stort behov av att tidigt fokusera på brottsförebyggande åtgärder inom den digitala världen. 
De fyra förslagen som studenterna tagit fram är;
Safir:Hjälper polisen att öppna samtal med tonåringar med roligt, interaktivt ochinformativt material, som syftar till att utbilda, engagera och bygga uppförtroende bland ungdomar och de vuxna runt omkring dem om den digitala miljön genom att skapa en vana att prata, fråga och agera om beteenden på nätet.
Digitalt föräldraskap:I takt med att den digitala tidsåldern kommer över oss blir digitala brott allt vanligare bland ungdomar. En av anledningarna till detta är den stora klyftan mellan barns och föräldrars beteende på nätet. För att hjälpa barn och föräldrar att ta ansvar online erbjuder “Digitalt föräldraskap” överblick, vägledning och insikter om familjens digitala beteende.
Cova.os:En digital tjänst som utnyttjar intelligent och humaniserad AI-teknik.Systemet möjliggör förebyggande cybersäkerhet, tillåter intuitiv  brottsrapportering online och identifierar digitala oroshärdar. AI-hybriden “Ebba” guidar och stödjer grupper på sociala medier mot nätbrott före, under och efter incidenter.
Myndighetsbufferten:Det är många unga som känner en hel del osäkerhet att närma sig polisen idag, särskilt när något händer på nätet. Det behövs en buffertzon mellan ungdomar och polisen som möjliggör en kultur av förtroende och stöd – utan att behöva vara rädd för negativa konsekvsenser.
Ansvarstagande nätanvändare
Designprojektet heter ”Police Patrolling the Internet” och har pågått sedan 23 mars och är temat för en kurs som ingår som en del av det internationella masterprogrammet i interaktionsdesign vid Designhögskolan.
– Vi vill hjälpa dagens föräldrar att uppfostra ansvarstagande nätanvändare, säger Kay van den Aker, student vid Designhögskolan. 
De tolv studenterna har arbetat i fyra projektgrupper och kommer från Belgien, Indien, Kanada, Nederländerna, Spanien, Sverige, Sydkorea, Tyskland och Österrike.
Projektet är en del av ett flerårigt samarbete mellan Polismyndigheten  (polisregion Nord och Nationella Operativa Avdelningen), polisutbildning och Designhögskolan vid Umeå universitet.
– De internationella designstudenternas unika angreppsätt med samskapande och systemtänkande har verkligen öppnat våra ögon. Polismyndigheten behöver innovera förändring med syfte att klara omställningen till ett alltmer digitalt samhälle. Vi har mycket att lära, säger  John Forsberg. 

Inbjudan till projektpresentation fredag den 20 maj kl. 9.00 – 11.40 och pressvisning kl. 11.45 – 12.15

De fyra designförslagen kommer att presenteras vid en offentlig presentation iProjektstudion på Designhögskolan, Östra Strandgatan 30, Umeå,den 20 maj kl. 09:00-12:15.
Presentationen gästas bland annat av:• John Forsberg, projektledare vid Polismyndigheten, Utvecklingscentrum Nord• Adam Nyström, Polisutbildningen vid Umeå universitet• Kersti Rønholt, chef för nationella digitala avdelningen vid norska Politiet
Mellan kl. 11:45-12:15 finns möjlighet att intervjua och fotografera studenterna, koncepten och gästerna.
Kontaktpersoner:John Forsberg, Projektledare, Noa 070-395 04 15Jens Persson, Kommunikatör, Designhögskolan 073-626 35 51

Studenter i Umeå har i samarbete med polisen tagit fram fyra innovativa förslag till digitala tjänster som ska

Källa: Polisen.se


Tags assigned to this article:
Polisens NyheterSverige

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory