Annons:

Den exceptionella tiden syns i polisens statistik

NordenBladet — Början av 2020 har på många sätt varit exceptionell. Pandemin och det undantagstillstånd som utfärdats på grund av pandemin minskade människornas rörlighet på offentliga platser och ökade tiden hemma.
Antalet narkotika- och egendomsbrott har fortsatt att öka, men antalet våldsbrott har minskat. Antalet grova trafikbrott och hemutryckningar ökade.
I sin helhet kom sammanlagt 172 698 brott mot strafflagen (exklusive trafikbrott) till polisens kännedom mellan januari och juni 2020. Detta var över 15 000 brott färre jämfört med året innan.
Antalet narkotikabrott ökar – narkotikapåverkade förare oroar polisen
Antalet narkotikabrott ökade betydligt, och över 5 300 fler narkotikabrott registrerades än i fjol. Detta framgick även i vägtrafiken, där polisen fick fast ett exceptionellt stort antal narkotikapåverkade förare. Det brottsförebyggande arbetet som Tullen utfört i darknet avspeglas även i brottsanmälningarna i polisens statistik.
Antalet våldsbrott och sexualbrott minskade
I januari–juni kom betydligt färre våldsbrott till polisens kännedom jämfört med i fjol.
Även antalet sexualbrott och brott mot barn som kommit till polisens kännedom har minskat. Man befarar dock att detta åtminstone delvis beror på att en stor del av misstankarna inte anmäldes till myndigheterna på grund av det knappa antalet kontakter till skolan och stödåtgärder under vintern och våren.
– Orsakerna till det minskade antalet sexualbrott och brott mot barn ska analyseras ingående. Under undantagsförhållanden ger statistiken inte nödvändigtvis rätt bild av dem. Däremot sjunker trösken för att anmäla annat grövre våld inte så lätt och dessa brott anmäls väl till polisen även under undantagsförhållanden, säger polisöverinspektör Seppo Kolehmainen på Polisstyrelsen.
Enligt honom uppvisar dock en oroväckande observation från början av året tecken på motsatsen till den allmänna trenden av en minskning i antalet brott, nämligen en ökning i antalet av vissa grövre våldsbrott (grov misshandel och brott mot liv samt försök till dessa).
Coronapandemins restriktioner syns i statistiken
Enligt polisöverinspektör Seppo Kolehmainen avspeglas coronapandemin och restriktionerna som införts på grund av pandemin i polisens statistik.
– Då man tolkar statistiken är det bra att komma ihåg att endast en liten del av förändringarna har orsakats av den exceptionella situationen medan resten beror på andra faktorer. Dessutom kan undantagstillståndet ha orsakat förändringar till exempel i tröskeln att anmäla brott eller fördröja anmälningar om lindrigare brott, säger han.
Egendomsbrott på internet och inbrott i sommarstugor ökar
Antalet registrerade egendomsbrott ökade med över 9 400 jämfört med året innan, vilket var en betydlig antalsmässig ökning. Även antalet bedrägerier, varav en allt större andel utförs på internet, anmäldes tydligt fler än året innan.
Av egendomsbrott ökade i synnerhet antalet stölder genom olaga intrång och fritidsbostäder var ett klart vanligare mål för brott jämfört med året innan. Stölder i fasta bostäder minskade dock och under begränsningarna av rörelsefriheten i april–maj observerades en nedgång i antalet stölder i bostäder.
Utländska medborgares andel i brottsligheten minskade
Polisen hade kännedom om identiteten av över 110 000 personer som misstänks för brott mot strafflagen. Även om polisen hade kännedom om identiteten av nästan 9 000 misstänkta fler jämfört med året innan, registrerades 453 fall färre där den misstänkta hade ett utländskt medborgarskap än 2019 under motsvarande period.
Förändringen kan ses särskilt i egendomsbrott där antalet misstänkta personer med utländskt medborgarskap minskade tydligt trots att antalet brott ökade.
Trafiklagsreformen ändrande ordningsböter för trafikförseelse till avgifter
Trots ökningen av brott mot strafflagen sjönk det totala antalet brott som anmälts till polisen med över femton procent i januari–juni jämfört med samma period året innan. Minskningen i det totala antalet brott i statistiken förklaras till en stor del av att antalet trafikbrott minskat.
Förutom att rörligheten minskat på grund av restriktionerna ändrade vägtrafiklagen som trädde i kraft i början av juni 2020 ordningsböterna för vägtrafik till avgifter för trafikförseelse. I och med helhetsreformen har man även varit tvungen att göra ändringar i systemen, och det var nödvändigt att börja genomföra dessa redan i god tid före reformen. Även dessa ändringar har inverkat på statistikföringen av trafikförseelser.
– Ett undantag i minskningen av trafikbrott utgörs dock av grovt äventyrande av trafiksäkerheten och rattfylleri, vilka har ökat i antal. Antalet narkotikapåverkade förare i trafiken oroar polisen, säger polisöverinspektör Kolehmainen.
Polisen larmades nu till hemadresser
Från början av året har polisens uppdrag naturligtvis riktats dit där människorna är, dvs. till privata lokaler. Antalet uppdrag på allmänna platser minskade, men antalet hemutryckningar ökade.
Restriktionerna som gäller restauranger har antagligen ökat användningen av rusmedel i privata bostäder och därmed antalet hemutryckningar och anmälningar om störande ljud.
I de mest brådskande utryckningarna kom polisen till utryckningsplatsen i genomsnitt en halv minut snabbare jämfört med året innan.
Ovanligt få resedokument ansöktes
Antalet beviljade resedokument, dvs. pass och identitetskort, minskade kraftigt. Jämfört med motsvarande period året innan beviljades 43 procent färre resedokument.
Minskningen beror troligtvis till en stor del på undantagstillståndet. Troligtvis kommer köer att uppkomma i beviljandet av pass och identitetskort, då resandet åter ökar.
Bilagor:
Under avsnittet för informationstjänster på poliisi.fi finns utförligare statistik om alla brott som anmälts till polisen under de senaste fem åren. Statiken kan granskas på nationell nivå, enligt polisinrättning samt på kommunnivå. Det är även möjligt att granska situationen för brott i olika statistiker avseende de misstänkta eller sakägande till exempel enligt kön eller ålder. Länk: https://www.poliisi.fi/om_polisen/informationstjanster
Till redaktioner: Utöver pdf-filer publicerar vi även statistik i excel-format för att uppfylla kraven i tillgänglighetsdirektivet. Om du behöver stöd, kontakta Polisstyrelsens kommunikation tfn 050 3999039
Polisens statistik 1.1–30.7.2020 (pdf)pdf, 136,2 kB
Polisens statistik 1.1–30.7.2020, utländska medborgares andel (pdf)pdf, 136,9 kB

Källa: Poliisi.fi


Tags assigned to this article:
Finlandnyheterpolisen

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory