Centralkriminalpolisen har utrett en omfattande bedrägerihärva riktad mot finansieringsbolag

NordenBladet —

18.10.2019 kl 08.30Centralkriminalpolisen
Centralkriminalpolisen har utrett en omfattande internationell bedrägeribrottshärva där flera i Finland verksammma finansieringsbolag och ett internationellt kreditkortsbolag har vilseletts att bevilja lån och kreditkort till över 40 personer och till flera finska företag som bildats med ohederliga avsikter. De skador målsägandena har orsakats uppgår i denna härva till sammanlagt ca 725 000 euro.
Polisen misstänker att utländska EU-medborgare har tagits till Finland och under sin vistelse här har de registrerat sig på magistraten och öppnat ett finskt bankkonto. De misstänks ha överlämnat sina finska personuppgifter och sina bankkonton att användas för kriminell verksamhet.
– Gärningsmännen har med de finska personuppgifterna ansökt om snabblån och kreditkort och bildat bolag som de lyckades registrera i Patent- och registerstyrelsens handelsregister med hjälp av förfalskade handlingar. Förfalskade löne- och arbetsintyg har också tillverkats. Personerna kommer från Sverige, Estland, Lettland och Danmark berättar undersökningsledaren, kriminalkommissarie Mikko Laaksonen från Centralkriminalpolisen.
Polisen har under förundersökningen beslagtagit många kredit- och bankkort, bankhandlingar och ett stort antal datatekniska apparater, som använts för att begå de misstänkta brotten. Nästan 20 000 euro i kontanter har beslagtagits.
Det har vid förundersökningen kommit fram att tillgångar som åtkommits genom den misstänkta kriminella verksamheten huvudsakligen lyfts i automater och använts för uppköp på nätet. Dessutom har pengar överförts till utländska konton. Centralkriminalpolisen har i detta ärende haft omfattande samarbete med myndigheter i andra länder.
Brottsrubriceringarna är bland annat grova bedrägerier och grova dataintrång
I de datatekniska apparater som beslagtogs vid förundersökningen, har myndigheterna hittat spår av dataintrång mot olika finska sammanslutningar nätsidor. De misstänkta har i vissa fall från nätsidorna lyckats ladda ner material som inte var allmänt tillgänglig på annat sätt, till exempel medlemsuppgifter.
De misstänkta brotten begicks mellan slutet av år 2016 och sommaren 2017. Under förundersökningen har polisen registerat 30 anmälningar om brott med rubriceringarna grovt bedrägeri, registeranteckningsbrott, grovt dataintrång, skattebedrägeri och förfalskning.
Polisen har de senaste åren i samarbete med banker, magistraten och andra samarbetskretsar observerat ett fenomen där det gjorts försök att i Finland rota verksamhetsmodeller motsvarande den ovan beskrivna. Polisens uppfattning är att förebyggande verksamhet över organisationsgränser spelar en viktig roll för bekämpning och avslöjande av bedräglig verksamhet och identifiering av aktörerna.
– Att i efterhand utreda delar av omfattande fenomen är utmanande. Att från andra länder få enskilda personer hit för att svara vid en finsk straffprocess är både utmanande och dyrt och fallen leder ofta till att utredningen avbryts eller förundersökningen begränsas om den misstänkte inte påträffas i Finland, förklarar Mikko Laaksonen.
– Då fallen utreds som enskilda är skadorna rätt små, vilket också återspeglas i rubriceringarna och användbara utredningsmetoder, såsom tvångsmedel. Då sammanlänkningen av brott lyckas kan större brottshärvor avslöjas och utredas och då är också de tillgängliga undersökningsmetoderna fler, men också i dessa situationer ligger vi ofta flera steg efter brottslingen, fortsätter Laaksonen.
Denna härva lämnas inom kort till åklagaren för avgörande.

Källa: Poliisi.fi


Tags assigned to this article:
FinlandPolisens Nyheter och händelser

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory