Annons:

Begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar

NordenBladet — Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 12 mars och begränsningen innebär ett maxantal om 500 personer får delta.

För Polismyndigheten innebär beslutet att myndigheten ska ta hänsyn till förbudet i sin handläggning och kan agera mot en sammankomst eller tillställning som genomförs med fler deltagare än tillåtet.
Redan meddelade ansökningar
För de som redan meddelats tillstånd gäller att sammankomsten får genomföras med begränsningen på 500 personer. I begreppet deltagare kommer Polismyndigheten också räkna in samtliga personer som deltar vid den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen.
Polisens möjligheter att agera
Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med regeringens meddelade förbud. Om anordnare bryter mot förbudet kan denne dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.
Allmän sammankomst
Med allmän sammankomst avses:

sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
sammankomster som hålls för religionsutövning
teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Offentlig tillställning
Med offentlig tillställning avses:

tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
danstillställningar
tivolinöjen och festtåg
marknader och mässor
andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet
Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs.
Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.
Vad innebär regeringsbeslutet för Polismyndigheten?
Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare tillsvidare inte får hållas. Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning söker tillstånd hos polisen.
Vad är exempel på en allmän sammankomst?
För att en sammankomst ska räknas som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.  Exempel är:  demonstrationer, sammankomster för religionsutövning och konserter.
Vad händer med redan meddelade tillstånd?
Regeringens beslut om maximalt antal deltagare vid en sammankomst eller tillställning ersätter tidigare meddelade villkor för tillståndet om antal deltagare.  För den anordnande betyder detta att maximalt 500 personer får delta – oavsett vad som tidigaste angivits i tillståndet.
Vad händer om en anordnare bryter mot tillståndet/regeringsbeslutet?
Polisen har rätt att ställa in eller upplösa en allmänna sammankomst och offentlig tillställningar som hålls i strid med ordningslagen.
Frågor kring specifika sammankomster eller tillställningar hänvisas till respektive arrangör.
Sök tillstånd för allmän sammankomst

Nyhet från
Polisen

Publicerad 11 mars 2020 20:32

Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 12 mars och begränsningen innebär ett maxantal om 500 personer får delta.

Källa: Polisen.se


Tags assigned to this article:
Polisens NyheterSverige

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory