Bara en vecka kvar att anmäla skjutvapen som försatts i varaktigt obrukbart skick

NordenBladet — Alla skjutvapen som försatts i varaktigt obrukbart skick ska enligt skjutvapenlagen anmälas till polisen före den 15 juli 2024. Anmälningsskyldigheten gäller privatpersoner, sammanslutningar, företag, stiftelser och dödsbon. Det är tillrådligt att lämna in en anmälan i tid, eftersom ett vapen som inte har anmälts kan leda till bötesstraff.

Gör en anmälan elektroniskt på poliisi.fi/asiointi. Ange under tilläggsuppgifter i anmälan var och när vapnet har förvärvats. Bifoga en bild av intyget om deaktivering som mottagits i samband med deaktiveringen av vapnet och bilder av vapnet. Formuläret Anmälan av vapen i obrukbart skick eller deaktiverade vapen ger anvisningar om hur behövliga uppgifter ska fyllas i. Polisen kallar vapeninnehavaren till polisstationen för att visa upp vapnet bara om formuläret inte innehåller tillräckligt med uppgifter för registreringen.
Du kan också lämna in anmälan på en polisstation. Boka tid för ärendehantering i tjänsten poliisi.fi/ajanvaraus och ta med en kopia av intyget om deaktivering och bilder av vapnet. 
Obehövliga kan överlämnas till polisen
Om du har obehövliga funktionsdugliga eller deaktiverade skjutvapen kan de överlämnas till polisen.  Ett vapen kan överlåtas utan ersättning till staten eller auktioneras ut.
Anmäl ägarbyte
Nuvarande vapen ska vara anmälda senast den 15.7.2024, efter det är det straffbart att inneha att deaktiverat skjutvapen som inte har anmälts.
Anmälan kan lämnas in utan påföljder även efter att den utsatta tiden har löpt ut, så länge anmälan görs på eget initiativ. Anmälan ska också göras om vapnet byter ägare.]]>

Alla skjutvapen som försatts i varaktigt obrukbart skick ska enligt skjutvapenlagen anmälas till polisen före den 15 juli 2024. Anmälningsskyldigheten gäller privatpersoner, sammanslutningar, företag, stiftelser och dödsbon. Det är tillrådligt att lämna in en anmälan i tid, eftersom ett vapen som inte har anmälts kan leda till bötesstraff.

Gör en anmälan elektroniskt på poliisi.fi/asiointi. Ange under tilläggsuppgifter i anmälan var och när vapnet har förvärvats. Bifoga en bild av intyget om deaktivering som mottagits i samband med deaktiveringen av vapnet och bilder av vapnet. Formuläret Anmälan av vapen i obrukbart skick eller deaktiverade vapen ger anvisningar om hur behövliga uppgifter ska fyllas i. Polisen kallar vapeninnehavaren till polisstationen för att visa upp vapnet bara om formuläret inte innehåller tillräckligt med uppgifter för registreringen.

Du kan också lämna in anmälan på en polisstation. Boka tid för ärendehantering i tjänsten poliisi.fi/ajanvaraus och ta med en kopia av intyget om deaktivering och bilder av vapnet. 

Obehövliga kan överlämnas till polisen

Om du har obehövliga funktionsdugliga eller deaktiverade skjutvapen kan de överlämnas till polisen.  Ett vapen kan överlåtas utan ersättning till staten eller auktioneras ut.

Anmäl ägarbyte

Nuvarande vapen ska vara anmälda senast den 15.7.2024, efter det är det straffbart att inneha att deaktiverat skjutvapen som inte har anmälts.

Anmälan kan lämnas in utan påföljder även efter att den utsatta tiden har löpt ut, så länge anmälan görs på eget initiativ. Anmälan ska också göras om vapnet byter ägare.

]]>

Källa: Poliisi.fi


Tags assigned to this article:
FinlandPolisens Nyheter och händelser

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory