Att spå från hand – konsten att läsa handens linjer. Vad visar linjerna på din hand?

Att spå från hand – konsten att läsa handens linjer. Vad visar linjerna på din hand?

OHMYGOSSIP – De som spår på hand kan fastställa människans karaktär, sia om framtid och se risken för sjukdomar bara genom att titta på handens linjer. Att spå från hand baserar sig på det att det är planeterna som påverkar människans öde.

Vanligtvis talar man här om sju planeter: Venus som representerar kärlek, Jupiter för makt, Saturnus för öde, Sol eller Apollo för framgång och talang, Merkurius för förverkligande av planer och dessutom Mars och Måne. Människans varje finger har under sig en kulle, som har namnet på någon av planeterna. Under tummen finns Venus, pekfingret Jupiter, långfingret Saturnus, ringfingret Sol och lillfingret Merkurius. Under Merkurius kulle finns en kulle för Mars och ännu längre ner Månes kulle. En linje som går mot en eller två planeters kulle kallas med samma namn.

Således är det möjligt att fastställa människas karaktär utifrån handens linjer, att sia om framtiden och se risker för sjukdomar. Men varför är några människors linjer långa och andras korta? Visar livslinjen hur långt ditt liv blir? Vad kan man läsa om en själv utifrån ens egna handlinjer?

Handens tre viktigaste linjer är hjärtlinjen, livslinjen och huvudlinjen. Låt oss se var de finns på handen.

HJÄRTLINJEN
Hjärtlinjen visar personens känslighet och hjärtevärme eller – kyla och introverts och lika så hur personen förhåller sig till kärlek. Hjärtlinjen börjar under lillfingret och går över handflatan mot tummen. Om det inte finns någon linje alls, tänker personen i fråga rationellt, kan koncentrera sig på flera saker intensivt och uppnå det man önskar sig men kan förlora känslolivet.

Om hjärtlinjen går över handflatan och slutar mellan pekfingret och långfingret, är personen rationell och älskvärd och har lycka i kärlek och äktenskap. Om hjärtlinjen går till en kulle under pekfingret, är det fråga om en girig och egoistisk person, som har svårt att vara finkänslig.

Lång hjärtlinje berättar om karaktär som är utåtriktad. Tunt streck utan grenar har personer som inte är speciellt jovialiska. Hjärtlinjen som en kedja talar om känsloförändringar. Små grenar som går uppåt från linjen pekar på hängivenhet, de som går neråt däremot på besvikelser.

Man kan bestämma tiden genom att dividera hjärtlinjen i tre delar räknad från flatans mitt och slutar under lillfingret.

LIVSLINJEN
Livslinjen talar om personens karaktär och liv rent generellt, och sådan har alla händer. Linjens längd har ingenting att göra med livslängden, utan den talar om människans livskraft. Linjen börjar vid sidan av handflatan mellan lillfingret och tummen och går som en båge mot området under tummen. Livslinjen börjar vanligtvis under s.k. Jupiter kullen, det vill säga under pekfingret. Om linjen emellertid börjar på själva kullen är personen mycket ambitiös. Man kan bestämma människans livslängd på livslinjen när linjen delas i tio års intervaller. Punkten för sjuttio år ligger ca 2,5 cm från nedre delen av handflatan.

Om livslinjen är lång och klar, ej som en kedja eller med avbrott, är det fråga om en verkligen livskraftig och andligt stark personlighet, som har möjlighet att bli gammal. Om linjen dessutom böjer sig kraftigt under Venus kullen, har personen kraft och viljestyrka.

Livslinje typ kedja tyder på dålig hälsa. Linjer som korsar livslinjen siar om sorger i känslo- och familjelivet – linjerna kallas även för erfarenhetslinjer. Linjer som riktar sig uppåt betyder alltid någonting positivt, för de talar om utveckling och företagsamhet och förmågan att besegra sjukdomar.

HUVUDLINJEN
Huvudlinjen är en av de viktigaste mätarna av intelligens. När man jämför huvudlinjen med hjärtlinjen ser man om det är hjärtat eller intelligensen som styr personen. Som med livslinjen börjar även huvudlinjen mellan pekfingret och tummen men går därifrån till andra sidan av flatan. Början av huvudlinjen har följande betydelser.

Om huvudlinjen går i början lite ihop med livslinjen betyder det att personen är fundersam och välbetänkt och har ingen tendens till ytterligheter.

Om huvudlinjen går parallellt med livslinjen ungefär ett par centimeter, visar det på extrem försiktighet, rädsla, ovilja att bilda en egen uppfattning och svagt självförtroende.

Om huvudlinjen går en bit från livslinjen är människan mer företagsam och har större självförtroende. Hon är också mer impulsiv och tar risker i sitt liv.

Om huvudlinjen på båda händerna går långt ifrån livslinjen rusar människan om, är mycket impulsiv och orolig och kan inte koncentrera sig längre tider på samma sak.

Om huvudlinjen börjar längre in än livslinjen det vill säga från tummen, har personen lätt att bli sårad, är lättretad och lätt tänd av sin karaktär.

Kort huvudlinje säger att personen är praktisk och klyftig. Många affärsmän har en kort huvudlinje.

Lång huvudlinje pekar på intresse för detaljer och förmåga för ordning och koncentration. En linje som pekar neråt säger att personen har god fantasi och känsla. En gaffel i slutet av huvudlinjen säger att personen är ”för mångsidig”, det vill säga personen kan inte koncentrera sig på en sak i taget och har ingen klar målsättning. På huvudlinjen kan tiden delas i tre perioder: ungdomstid, vuxen ålder och ålderdom – från början mellan tummen och pekfingret.

Källa: Ohmygossip.ee ”Födelsemärke som ödesvarning”


High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory