Finland: Ändringen av lagen om bostadsaktiebolag godkänd

NordenBladet — Riksdagen har godkänt ändringen av lagen om bostadsaktiebolag. Genom ändringen vill man underlätta beslutsfattandet i bostadsaktiebolag om rivning och nybygge av byggnader.

I fortsättningen kan bolagsstämman med fyra femtedels majoritet besluta om rivning och nybyggen, förutsatt att principen om likabehandling av aktieägarna tillgodoses och besittningsrätten till aktielägenheter och andra rättigheter och skyldigheter som aktierna medför i bolaget inte ändras.

I lagen införs dessutom bestämmelser om att det ska läggas upp en plan för beslutsfattandet och inhämtas utlåtande av en oberoende sakkunnig om planen. Planen ska framläggas samt sändas till aktieägarna och borgenärerna före bolagsstämman.

Aktieägare som motsätter sig rivning eller nybygge har rätt att kräva att deras aktier löses in till gängse pris.

Lagförslaget godkändes enligt miljöutskottets betänkande MiUB 17/2018.

 

Källa: Eduskunta.fi


Tags assigned to this article:
FinlandRiksdagen

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory