ÄLDRE KONSTAPEL Vesa Jauhiainen från sydvästra Finlands polisinrättning har utnämnts till Årets Polis 2019

ÄLDRE KONSTAPEL Vesa Jauhiainen från sydvästra Finlands polisinrättning har utnämnts till Årets Polis 2019

NordenBladet – Äldre konstapel Vesa Jauhiainen från sydvästra Finlands polisinrättning har utnämnts till Årets Polis 2019. Jauhiainen har arbetat i olika fältuppdrag i närmare 40 år. För tillfället arbetar har i fältövervakningsgruppen på huvudpolisstationen i Åbo, vars huvudsakliga målgrupp är under 18-åriga ungdomar.

Temat för valet av Årets Polis är detta år polisverksamhetens grund, övervaknings- och alarmfunktioner. Poliser med uniform i övervaknings- och larmuppdrag är de första på plats då något händer.

Även utmanande larmuppdrag inom övervakning och fältverksamhet är vardag för Jauhiainen. Han deltar även i Jouha-verksamheten (hantering av folkmassor), har fungerat som utbildare i maktmedel, som motorcykelpolis samt i arbetsgruppen Rad mot radikalisering.

Jauhiainen har även i många år arbetat som närpolis i Kråkkärret i Åbo, tillsammans med andra myndigheter, invånare i området och tredje sektorn har han arbetat särskilt med ungdomar.

Poliser med ansikte behövs i förorterna

Enligt motiveringarna till utnämningen har Jauhiainen under många år fungerat som en exemplarisk polisman i övervaknings och fältverksamheten. För sina yngre kollegor är han ett utmärkt exempel på en person som fortsätter sin karriär efter sin pensionering och som förhåller sig förtjänstfullt, aktivt och entusiastiskt till sitt arbete varje dag.

Enligt väljarna är han just en sådan polisman som behövs på plats, ansikte mot ansikte, i dagens utmanade och flerdimensionella samhälle.

– Jauhiainen har förtjänstfyllt byggt upp en demokratisk och jämlik bild av det finska samhället och med sin verksamhet visat bl.a. många invånare med utländsk bakgrund att polisen i Finland är ärlig och pålitlig, och på så sätt för sin del påverkat hur man förhåller sig till polisen i Åbos förorter, framkommer det i motiveringen för utnämningen.

Lat för att studera

Intresse för arbetet och den ganska korta studietiden påverkade att han sökte sig till branschen.

– Jag har aldrig varit någon bokmal. Medan jag var i armén berättade min mamma för mig att det är ansökningstid till polisskolan nu. Hon samlade sedan ihop alla papper som behövdes, och jag fick ansökan till polisskolan inlämnad, berättar Jauhiainen.

Polisyrket har blivit Jauhiainens kall. 62-åriga Jauhiainen skulle ha blivit pensionerad redan för fyra år sedan, men hans entusiasm gör att han fortsätter arbeta

– Detta är väldigt givande arbete, där man ser resultatet av arbetet. Detta arbete är verkligen viktigt, säger Jauhiainen och syftar särskilt på närpolisarbetet.

Från roddtränare och scoutkårs ledare till ungdomspolis

Efter polisskolan var Jauhiainen “radpolis” i Åbo i ca fyra år. Efter det lockades han till ungdomspolis. eftersom han hade varit roddtränare och scoutkårs ledare och haft mycket att göra med ungdomar.

I och med organisationsförnyelsen år 1994 lades ungdomspolisen ner, varmed han flyttades över till traditionella larmuppgifter. Uppdrag med unga fortsatte fortfarande vid sidan av de andra uppgifterna.

Kråkkärrets invånare vill inte avstå från sin egen polis

När Kråkkärret i Åbo började byggas bestämde polisinrättningen i Åbo att två kvarterspoliser skulle placeras där i slutet av 70-talet. Som bäst är de tre.

Tjänsterna lades ner 2005, då det från Kråkkärret kom ett inflytelserikt sällskap till polishuset – verksamheten får inte avbrytas. Påtryckningarna hade effekt och polisinrättningen beslöt sig för att utnämna en egen närpolis till förorten.

Uppdraget föll på Jauhiainen som kom bra överens med de unga. Detta arbete fortsätter, fastän verksamheten höll på att minskas för några år sedan. Områdets aktiva invånare vidtog återigen åtgärder, bjöd in den Ansvarige Befälspersonen för att höras av Samfundets arbetsgrupp och minskningsåtgärderna lades ner.

Ända sedan början av sin karriär har han varit en förespråkare för polisens förbyggande verksamhet.

– I Kråkkärret har den centrala tanken i polisarbetet varit att polisen har ett ansikte. Polisen är samma person som den unga möter i livets olika skeden. Han är bekant och trygg. De unga vet att jag vet. Mycket hålls inte hemligt. Närkontrollen hålls kvar, säger Jauhiainen.

Just nu har Åbo tre närpoliser. Förutom Kråkkärret får Perno-Pansio och Hallis denna tjänst. För uppgiften har två poliser blivit tillfälligt anställda, och de har med sin aktivitet gjort sig kända i områdena.

Närpolisen har tätt samarbete

Enligt Jauhiainen har närpolisen ett tätt samarbete med andra aktörer i området.

I Kråkkärret funderar man över faktorer som påverkar områdets säkerhet samt skapar en helhetsbild av unga och barn som väcker oro genom regelbundna myndighetsmöten där förutom närpolisen även social-och hälsovårdssektorn, ungdomssektorn, boenderådgivare samt representanter för Normal- och Kråkkärrets skola deltar.

– Områdets större konklav är möten med Kråkkärret-Laustis-Vaala- samfundets arbetsgrupp, där förutom de tidigare nämnda även områdets föreningar, företag och invånare är representerade, berättar Jauhiainen.

Dessutom åker Jauhiainen runt i områdets köpcentrum och skolor för att tala med ungdomar. Även lärare och ungdomsarbetare kan kontakta Jauhiainen direkt om de är oroade över någon ung person.

Kråkkärret har ca 9 000 invånare, av vilka hälften har utländsk bakgrund. I de yngre åldersklasserna är andelen med främmande språk 70 procent. Detta påverkar Jauhiainens arbete, eftersom i synnerhet vuxna personer med utländsk bakgrund har väldigt olika uppfattningar om polisen.

– Unga med utländsk bakgrund respekterar äldre personer, så i detta arbete är en ålder på 60 år och ett krasst utseende klart till fördel, säger Jauhiainen.

Olika sorters situationer utmanar polisens kompetens

Poliser med fältuppdrag hamnar allt oftare i utmanande och överraskande situationer. Att möta våld har blivit vardag för poliser.

– I polisarbetet får man får inte spåra in sig. En bekant kund kan bli en säkerhetsrisk när de är upprörda, eller drogmissbruk kan orsaka ett tillstånd som påminner om psykos. I dessa fall kan personen avvika klart från sitt tidigare beteende. En polis måste vara lämpligt uppmärksam och kunskaperna i taktik och maktmedel måste man tydligt komma ihåg, men utan att glömma sunt förnuft. Mångfalden i de situationer man möter utmanar polisens kompetens, säger Årets Polis.

44. Årets Polis

Årets polis utsågs nu för 44:e gången. Utnämningen gjordes som ett samarbetsprojekt av Helsingfors Juniorhandelskammare, Finlands Polisorganisationers förbund och Polisstyrelsen. Utnämningen offentliggjordes fredagen 11.10.2019 på Riddarhuset i Helsingfors.

Foto: Suomen Poliisijärjestöjen Liiton/Katja Almgren
Källa: NordenBladet.fi


High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory