4 REVOLUTIONERANDE iakttagelser om kärlek eller bristen på den

4 REVOLUTIONERANDE iakttagelser om kärlek eller bristen på den

NordenBladet – ”När man analyserar de senaste vetenskapliga resultaten kan man till och med säga att kärlek är den enda medicinen som läker. Faktum är att livet inte är möjligt utan kärlek och att brist på kärlek är orsaken till alla sjukdomar och problem kan bekräftas med säkerhet av forskare,” skriver Ellen Tõemeel på webbplatsen för Institutet för holistisk terapi.

Alla ursprungsbefolkningar visste redan om kärlekens helande kraft. Legender, myter och sagor berättar om det, där det alltid finns ett frö av visdom. Den starkaste helande kraften anses vara absolut egenkärlek – det är den renaste formen av kärlek. Folkvisdom från forna tider talar också om kärlekens helande kraft. Förutom användningen av naturläkemedel kan till shamanernas och häxornas läkande kraft i stor utsträckning räknas orubblig tro och kärleksfull uppmärksamhet om den sjuke. Idag kallas det för placeboeffekt – en persons tro på behandlingsmetoden och att han eller hon kommer att bli botad är precis det som botar en. Det antas att nästan en tredjedel av tillfrisknandena beror på placeboeffekten.

Moderna forskare har observerat kärlek och studerat den på både fysisk och mental nivå. Betydande iakttagelser av kärlekens tillstånd har gjorts inom många vetenskapliga områden. Kärlekens väsen och påverkan har studerats av fysiker, kemister, biologer, psykologer, psykiatriker, neurologer och kardiologer.

Nya revolutionära resultat:
1. Kärlek är immunförsvarets mest effektiva stimulator. För läkningen är det mycket viktigt att det finns kärlek både inom och omkring den sjuka. I en kärleksfull atmosfär initieras biokemiska processer i kroppen som stimulerar läkningen. För en människa med positiv attityd är läknings utsikten helt annorlunda än för en hopplös patient. Kopplingen mellan psykiska störningar och fysiska sjukdomar har vetenskapligt bevisats – till exempel har deprimerade människor ofta hjärt-kärlsjukdomar. Förutom traditionella behandlingsmetoder har den terapeutiska effekten av kärlek studerats och kunskapen har också tillämpats vid behandlingen av patienter med ätstörningar.

2. Brist på fysisk närhet och kontakt har en förödande effekt på nervsystemet. Vetenskapliga studier har visat att ryggmärgen förtvinar hos barn som inte upplever tillräcklig fysisk närhet. I en miljö där det finns för lite kärlek minska en persons förmåga att vara känslig mot sig själv och andra och även för övrigt har man inga känslor. Ett vanligt symptom är en mental störning som kan kulminera i kroniska fysiska och psykiska sjukdomar. I de svåraste fallen är resultatet psykos eller död.

De kulturer där man smeker barn är fredligare. Ett barn som blir smekt upplever acceptans både på fysisk och mental nivå. Positivt erkännande inspirerar barnet till nya upptäckter och dess medfödda resurser får komma fram. Ett barn växer till en djärvare, smartare och mer empatisk person än ett barn vars liv inte har positiv och erkännande fysisk kontakt.

3. För det undermedvetna som kontrollerar 95-99% av våra liv är kärlek, mat och kunskap nästan oskiljaktiga. Det beror på att under de grundläggande mönstren för det undermedvetna i foster- och spädbarnsåldern är alla tre baserade i samma källa – modern. Det underlättar arbetet att reda ut tillstånd och symtom hos många människor. En person som lider av brist på kärlek kan till exempel tolka det som en känsla av hunger. Resultatet är det så kallade emotionellt ätande, där mat försöker ersätta det känslomässiga vakuumet i en person utan framgång. Liksom med att äta för mycket finns det också överdriven kunskapskonsumtion. Man känner en ständig hunger efter information och för att lindra det använder man media genom att sluka allt som tv, press och internet erbjuder. I slutet av dagen är han emellertid slapp, utmattad och upplever inre tomhet. I båda fallen kräver det slutliga stoppandet av hunger att det tillförs mer kärlek i en persons liv.

4. Mängden kärlek är direkt relaterad till en persons dagliga tankar, känslor, beteenden och val. Varje människa kan medvetet påverka denna mängd. Det kräver inte ansträngning, utan vilja och fokus. Det är därför mycket viktigt att inse att källan till den sökta kärleken alltid finns i sökanden själv, inte utanför. Vi har förmågan att skapa en miljö full av kärlek genom att erbjuda kärlek till både andra och oss själva. Både att ge och få kärlek ökar mängden kärlek i en persons liv.

Foto: Pexels
Källa: NordenBladet.fi


High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory