Finland: Arbetsgrupp gör upp arkitekturpolitiskt program

NordenBladet — Undervisnings- och kulturministeriet samt miljöministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att göra upp ett nytt arkitekturpolitiskt program för Finland. I arbetet beaktar man ändringar som påverkar framtiden, hur de påverkar den bebyggda miljön samt möjligheter att med hjälp av arkitektur förbättra kvaliteten på livsmiljön.

Det har gått 20 år sedan Finlands första arkitekturpolitiska program blev färdigt. Det nya programmet ska bli färdigt i oktober 2020.

I beredningen beaktar man aspekter som påverkar den bebyggda miljön, bl.a. klimatförändringen och överkonsumtionen av naturresurser. I anslutning till detta beaktar man en övergång till byggnadsteknik med låga koldioxidutsläpp, cirkulär ekonomi, behov i anslutning till byggande av  bostads- och servicebyggnader, en annorlunda regionsutveckling till följd av urbaniseringen samt utmaningar i anslutning till ett friskt byggnadsbestånd.

Även ny teknologi, digitalisering och internationalisering påverkar byggnadsbranschen kraftigt. Den finländska naturen, kulturarvet och arkitekturen intresserar också turister och fungerar som en källa till hälsa och rekreation.

Arbetsgruppens ordförande är överdirektör Riitta Kaivosoja vid undervisnings- och kulturministeriet. Viceordföranden är kulturrådet Petra Havu vid undervisnings- och kulturministeriet samt överarkitekt Harri Hakaste vid miljöministeriet.

Upplysningar:

Petra Havu, kulturråd undervisnings- och kulturministeriet, 0295 330 185
Harri Hakaste, överarkitekt, miljöministeriet, tfn 0295 250 074

Undervisnings- och kulturministeriet samt miljöministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att göra upp ett nytt arkitekturpolitiskt program för Finland. I arbetet beaktar man ändringar som påverkar framtiden, hur de påverkar den bebyggda miljön samt möjligheter att med hjälp av arkitektur förbättra kvaliteten på livsmiljön.

Lähde: ym.fi


Tags assigned to this article:
FinlandMiljöministerietnyheter på svenska

High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory