Regeringen förhandlade om uppdatering av coronastrategin, förlängning av restriktionerna och användning av coronapasset

NordenBladet — Tisdagen den 18 januari förde regeringen en omfattande diskussion om behoven att uppdatera coronastrategin i det rådande epidemiläget till följd av den mycket smittsamma omikronvariantens spridning. Vid sin behandling utgick regeringen från expertbedömningar av smittläget och av hur belastningen på sjukvården kommer att utvecklas under de närmaste veckorna. Till grund för diskussionen låg också synpunkter på behoven att ändra den nuvarande handlingsstrategin. Regeringen fick även en lägesrapport om beredningen av en utvidgad tillämpning av EU:s digitala covidintyg som coronapass.Regeringen uppmanar att ta coronavaccinAntalet coronafall ökar snabbt i Finland, och Institutet för hälsa och välfärd uppskattar att epidemin kan nå sin topp redan vid månadsskiftet januari–februari. Trenden är densamma i alla EU-länder, men utvecklingen går i lite olika takt.Enligt Institutet för hälsa och välfärd kommer i genomsnitt 400–700 patienter och som mest 900–1 300 patienter per vecka att tas in för specialiserad sjukvård under en tolv veckors period. Belastningen på intensivvården är klart måttligare än den var under de tidigare virusvarianterna. Det finns ännu stor osäkerhet kring siffrorna eftersom det är svårt att bedöma det rådande epidemiologiska läget.I de rådande förhållandena understryker regeringen betydelsen av att man vaccinerar sig. Enligt experter ger vaccinerna ett bra skydd mot allvarlig covid-19. Enligt Institutet för hälsa och välfärds utlåtande är det viktigt att äldre personer och personer som hör till riskgrupper får sin tredje vaccindos så snabbt som möjligt, för att belastningen på sjukhusen ska minska.Restriktionerna förlängs i huvudsak med två veckorFör att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft beslutade regeringen att förlänga de nuvarande restriktionerna och rekommendationerna med två veckor fram till mitten av februari. Restriktioner behövs fortfarande på grund av belastningen på sjukhusen och för att ge mer tid åt att ge de tredje vaccindoserna.Regeringen avviker dock från denna allmänna riktlinje när det gäller rekommendationen om distansundervisning vid högskolorna och rekommendationen om hobbyverksamhet för barn och unga. De upphör att gälla den 31 januari 2022.Efter den 31 januari 2022 ämnar regeringen avskaffa kontrollerna vid de inre gränserna i enlighet med Institutet för hälsa och välfärds utlåtande. Enligt utlåtandet är resor av ringa betydelse för epidemins utveckling i Finland, och fortsatta inre gränskontroller kan inte motiveras med folkhälsoskäl.Coronastrategierna uppdaterasRegeringen beslutade vid sina förhandlingar att inleda arbetet med att uppdatera hybridstrategin och strategin för testning och spårning. Om epidemiläget tillåter kan den gradvisa avvecklingen av restriktionerna och återinförandet av coronapasset inledas efter mitten av februari. Riktlinjer för i vilken ordning och på vilket sätt restriktionerna ska avvecklas fastställs i den uppdaterade coronastrategin. Regeringen fattar beslut i saken senare.Beredningen av utvidgad tillämpning av coronapasset fortsätterVid förhandlingarna fick regeringen social- och hälsovårdsministeriets lägesrapport om beredningen av en utvidgad tillämpning av EU:s digitala covidintyg som coronapass. Avsikten är att göra det möjligt att kräva covidintyg i mer omfattande grad vid fritidsevenemang genom att göra nödvändiga ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar. Regeringen beslutade att fortsätta med beredningen så att propositionen kan lämnas till riksdagen i februari.

Källa: Valtioneuvosto.fiHigh quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory