Annons:

Ansökan till den finskspråkiga polisutbildningen börjar 28.1.

NordenBladet —

28.01.2020 kl 10.00Polisyrkeshögskolan

Skulle det vara dags att förverkliga barndomsdrömmen om att bli polis? Intresserar polisens fältarbete eller skulle brottsutredarens arbete passa dig bättre? Polisutbildningen ger beredskap för många typer av karriärstigar!
Polisyrkeshögskolan söker nya studerande till den finskspråkiga polisutbildningen som börjar i oktober 2020. Ansökningstiden till examen polis (YH) börjar 28 januari och upphör 10 mars.
– För dem som utexaminerats från Polamk erbjuds ett mångsidigt yrke och de studerande får praktisera i arbetet redan under utbildningen. Hos oss studerar man förutom lagparagrafer även exempelvis användning av maktmedel, psykologi, körteknik, informationssystem och brottsutredning. Till studierna hör även avlönad praktik på polisinrättning, berättar chefen för studieärenden Jyrki Haapala.
Polamk är inte med i den gemensamma ansökan, utan det finns fyra ansökningsperioder under året. En ny utbildningsgrupp inleder alltid sina studier i januari, mars – april, augusti och oktober.
– Till utbildningsgrupperna som börjar år 2020 finns det sammanlagt 400 nya platser, varav 25 är reserverade för den svenskspråkiga utbildningen.
Den svenskspråkiga polisutbildningen börjar med 1,5 år emellan. Enligt de preliminära planerna ska den följande ansökningsperioden till den svenskspråkiga polisutbildningen börja hösten 2020.
» Bekanta dig med ansökningsperioderna och tidtabellerna
Strängare bedömning av essän
Bedömningen av det skriftliga provet ändras från och med den ansökningsperiod som börjar 28.1.2020. I fortsättningen underkänns essän och samtidigt hela urvalsprovet om den sökande får noll poäng till exempel vid bedömningen av språkriktighet.
I essäprovet ska den sökande jämföra tre artiklar ur en given synvinkel. Två av de artiklar som ska jämföras är från urvalsprovsboken och en artikel delas ut vid provtillfället.
Från och med den ansökningsperiod som nu börjar används en förnyad urvalsprovsbok När man går i stora skor lämnar man stora spår efter sig. Av bokens 18 artiklar är nästan hälften helt nya. Den nya urvalsprovsboken kan även fås som ljudbok (på finska).
» Läs mer om den nya urvalsprovsboken och den strängare bedömningen» Urvalsgrunderna från och med ansökningsperioden som börjar 28.1.2020 (på finska)
Information åt sökande på webben
Till examen polis (YH) ansöker man via det elektroniska ansökningssystemet (webbansökan). Studerandena väljs ut på basis av ett urvalsprov som består av två skeden. I urvalsprovet kan man få flest poäng för lämplighetsbedömningen, vars andel är sammanlagt 50 procent. För det skriftliga provet kan man få 30 procent av de totala poängen och för konditionsprovet 20 procent.
Information om polisutbildningen och ansökan till den har samlats på adressen polamk.fi/ansokan. På webbplatsen kan du exempelvis bekanta dig med ansökningskraven och urvalsprovet. På sidorna finns även urvalsprovsboken och exempel på den skriftliga provuppgiften samt videor på konditionsprovet.
» Följ Polamk på sociala medier: polamk.fi/some» Se Polamk-videor på Poliisitube i delen Poliisiksi» Bekanta dig även med karriärberättelser: polamk.fi/polismaterial
Tilläggsuppgifter om ansökan och studerandeurval: valinnat.polamk(at)poliisi.fi, tfn 0295 418 301

Källa: Poliisi.fi


Tags assigned to this article:
FinlandPolisens Nyheter och händelser

error: Content is protected !!
Copyright © NordenBladet 2008-2020 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory